Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Didysis Padvarių pilkapis

Didysis Padvarių pilkapis – vienas iš 8 išlikusių Padvarių pilkapyno (valstybės saugoma kultūros vertybė: unikalus kodas – 6261) restauruotų pilkapių, kuris Igno Jablonskio iniciatyva išsaugotas ateities kartoms. Stūkso su kitais pilkapiais p. v. Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, Padvarių k., 0,19 km į r. nuo kelio Kretinga–Darbėnai, Akmenos upės deš. krante. Žinomas dar kaip Didysis, nes šio pilkapio skersmuo didžiausias – siekia 14,2 m.

Pilkapis datuojamas II a. pr. m. e., jame atidengti 3 koncentriniai akmenų vainikai, o tarp vainikų ir sampile rasti 5 degintiniai kapai. Sudegę mirusiųjų kaulai užkasti duobutėse arba suberti į nedideles molines urnas.

Krašto pilkapiams pažinti palikti autentiški akmenų vainikai ir padarytas betoninis šio pilkapio sampilo skersinis pjūvis, kuriame aiškiai matomos degintinių kapų vietas žyminčios urnos. Nors Padvarių pilkapiai kurį laiką stūksojo žmonių pamiršti, bet stati Akmenos upės slėnio atšlaitė seniau buvo vadinama pilale, o patys pilkapiai neretai vadinti milžinkapiais, pilalėmis. I. Jablonskis straipsnyje „Padvarių milžinkapiai“ pažymi: „Žmonės pamiršo, nebegali įsivaizduoti tų legendinių savo gimtojo krašto milžinkapių, kurių išorė dažnai vertingesnė už labai menkas pilkapių įkapes“, o Padvarių pilkapiai yra vertingi ne tik dėl senumo ir retumo, bet ir dėl gerai išlikusių akmenų konstrukcijų įdomumo. Kraštotyrininko I. Jablonskio pastangomis pavyko išsaugoti Padvarių pilkapius, juos restauruoti, kad ateities kartos savo akimis galėtų išvysti garsiuosius pasakų milžinkapius, iš arčiau susipažinti su savo gimtojo krašto paveldu.

Aurelija Gelminauskienė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JABLONSKIS, Ignas. Padvarių pilkapiai (Kretingos raj.). Iš Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1978 ir 1979 metais. Vilnius, 1980, p. 46–48.
  2. JABLONSKIS, Ignas. Padvarių milžinkapiai. Švyturys, 1980, rugsėjo 11, p. 3.
  3. Padvarių pilkapių vieta. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=6261>.
  4. Padvarių pilkapiai [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija, [2012] [žiūrėta 2014 m. spalio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Padvari%C5%B3_pilkapiai>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai