Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Gargždelės k. kapinės (Salantų parapijos kapinės)

Salantų parapijos kapinės yra prie senojo kelio į Plungę, Gargždelės k., 2 km nuo Salantų bažnyčios. Kelis šimtmečius čia laidojami Salantų apylinkių gyventojai.

Kapinėse palaidoti garsūs akmentašiai Kazimieras Orvydas, jo sūnus Vilius Orvydas, liaudies meistras Petras Kalenda, Kretingos komendantūros kuopos eilinis savanoris Kazys Klukas(žuvęs 1923 m.), žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus tėvai, čekų muzikantas, dirigentas ir pedagogas Jozefas Mašekas(1864–1927), Rietave vadovavęs garsiajam Oginskio orkestrui. Ant jo kapo 1984 m. Plungės kultūros skyriaus ir kraštotyrininkų rūpesčiu pastatyta skulptūra „Vaidila su kanklėmis“ (autoriai: dail. Juozas Šakinis, liaudies meistrai Vytautas Majoras ir Virginijus Barzdžius). Palaidoti kunigai: Jonas Kontrimas, Teofilis Prižgintas, Juozas Ščepauskis, Kazimieras Bielskis, Jonas Žiburinskas, Vincentas Kaušas.

Gargždelės k. kapines puošia XIX a. pab. ir XX a. pr. sukurti, dabar jau retai aptinkami akmeniniai ir betoniniai paminklai, skulptūros, mažosios architektūros kūriniai: medinės koplytėlės, kryžiai. Visos keturios kapinėse stovinčios koplytėlės su jose esančiomis dviem Marijos Sopulingosios ir dviem Marijos Maloningosios skulptūromis yra registruotos vietinės reikšmės dailės paminklų sąrašuose. Kapinėse yra daug kapų ir paminklų, įrašytų į Lietuvos kultūros vertybių registrą.

Kapinių senosios dalies centre stovi mūrinė koplyčia su renesanso stiliaus bokšteliu ir kalvio darbo metaliniais ornamentuotais kryžiais. Pagrindiniame fasade virš durų įmūrytos fundacinės lentos užrašas liudija, kad koplyčią 1824 m. pastatė Salantų dvaro savininkas Leopoldas Gorskis. Greta koplyčios, ties kapinių pakraščiu, įdomios architektūros varpinė, virš kurios stogo kyla metalinis ornamentuotas kryžius.

Greta katalikiškųjų parapijos kapinių, palei šiaurinį jų pakraštį buvo įrengtos evangelikų bendruomenės kapinės.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Gargždelės k. kapinių koplyčia Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. spalio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=29878>.
  2. Gargždelės k. kapinių varpinė Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. spalio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=2711>.
  3. KANARSKAS, Julius. Gargždelė. Švyturys, 1992, rugsėjo 19, p. 3.
  4. KLAJUMIENĖ, Dalia. Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčia ir varpinė. Iš Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 249. ISBN 978-447-016-5.
  5. Kunigų kapai Gargždelės kapinėse ir jų tekstai. Iš Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 472–473. ISBN 978-447-016-5.
  6. Muziko Jozefo Eduardo Mašeko kapas Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. spalio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=16917>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai