Temos

Atnaujinta 2018-10-04

Tremtinių choras „Atminties versmė“

1989 m. Kretingos tremtiniai susibūrė į dainos draugiją. Kurį laiką šiam kolektyvui vadovavo poetė, tremtinė Nijolė Rimkienė. Vėliau ji įkūrė Tautininkų ansamblį „Atmintis“. Likusi Tremtinių sąjungos dainininkų grupė prisijungė prie Kultūros rūmų (dabar – Kretingos rajono kultūros centras). 1995 m. jiems pradėjo vadovauti profesionali chorvedė Rūta Jurgutienė. Jos vadovaujamas nedidelis ansamblis išaugo į mišrų chorą.

Choro repertuare – tremties dainos, patriotinės, knygnešių, harmonizuotos lietuvių kompozitorių liaudies dainos, kalėdinės giesmės. Choras koncertuoja rajone ir respublikoje, dalyvauja Tremtinių dainų šventėse (nuo 1997 m.), chorų šventėse Jurbarke, Šilutėje, Gargžduose, tremtinių poezijos ir dainų šventėse „Leiskit į Tėvynę“, laisvės kovų dalyvių sąskrydžiuose Ariogaloje, Pasaulio lietuvių dainų šventėje „Mes“ (2003 m.), „Būties ratu“ (2007 m.), tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“ (2009 m.).

 Erika Kazlauskienė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono kultūros centras. Iš Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus]Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/346>.
  2. Tremtinių choras „Atminties versmė” [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono kultūros centras. Kretinga: Kretingos rajono kultūros centras, 2010 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingarkc.lt/meno-kolektyvai/kulturos-centro/61-tremtiniu-choras-atminties-versme>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai