Temos

Atnaujinta 2023-08-17

Šaučikių senovės žemdirbystės vieta

Šaučikių senovės žemdirbystės vieta yra šiaurės rytiniame Kretingos rajono savivaldybės teritorijos pakraštyje, 0,7 km į rytus nuo kelio Skuodas–Salantai, Erlos upės kairiajame krante, Šaučikynės (Šaučikių) miško pietvakarinėje dalyje. Čia stūkso paslaptingos apsamanojusios akmenų krūsnys, taip pat pylimai, kurie vietomis jungiasi vienas su kitu, sudarydami aptvarus. Tai mena XVII–XVIII a. naujakurių pastangas įsisavinti rieduliais nusėtą žemę ir ženklina įdirbtų laukų sklypus, kurie, nepaisant visų įdėtų pastangų, vėliau buvo apleisti.

Saugotinas kultūros paveldo objektas. Vertė – archeologinė, istorinė.

2003 m. objektą išaiškino Vilniaus universiteto ir Kretingos muziejaus archeologinė žvalgomoji ekspedicija (vadovas Algimantas Merkevičius). 2004 m. apmatavo ir kartografavo Algimantas Merkevičius, Rėda Nemickienė (Vilniaus universitetas), Julius Kanarskas (Kretingos muziejus) ir Renaldas Augustinavičius (Kultūros paveldo centras).

Parengė Rita Vaitkienė, 2022

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

KANARSKAS, Julius. Šaučikiai. Kaimas, kurio gyventojus išskyrė sovietmečio reformos. Pajūrio naujienos. 2021, kovo 26, priedas „Žemė ir ūkis“, p. 10–11.

Šaučikiai (Kretinga). Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2022 m. balandžio 2 d.], [žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%8Dikiai_(Kretinga)>.

Šaučikių II senosios kapinės. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2018 m. vasario 18 d. ], [žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 22 d]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%8Diki%C5%B3_II_senosios_kapin%C4%97s>.

Šaučikių senovės žemdirbystės vieta. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2018 m. vasario 18 d. ], [žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%8Diki%C5%B3_senov%C4%97s_%C5%BEemdirbyst%C4%97s_vieta>.

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai