Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Mažučių dvaro evangelikų liuteronų senosios kapinės

Mažučių k. senosios kapinės yra Kretingos rajono savivaldybės š. v. dalyje, Darbėnų seniūnijoje, 0,4 km į šiaurę nuo kelio Darbėnai–Kalgraužiai, Mažučių miške.

XIX a. Mažučių miško pakraštyje, 0,14 km į šiaurę nuo dvarvietės, buvo įrengtos dvaro kapinės, kuriose laidoti dvaro savininkų ir evangelikų liuteronų tikėjimo tarnautojų šeimų nariai.

Dvarą ir kapines jungė alėja. Prieš įėjimą stovėjo pastatėlis, kuriame ilgą laiką laikydavę mirusįjį.

Kapinės neveikiančios, įrengtos lygioje smėlingoje vietoje. Kvadratinio plano, 55 × 55 m dydžio, 0,36 ha ploto, apjuostos apie 1 m aukščio ir 1,5 m pločio žemių pylimu bei išorėje esančiu iki 1 m gylio grioviu. Pylimo vakarų pusėje ties viduriu paliktas įėjimas. Viduryje stovėjo medinė koplyčia. Kapinės apaugusios mišku.

Prie kapų buvo statomi lieti metaliniai kryžiai, o XX a. pradžioje – betoniniai antkapiniai paminklai, kurių dalis buvo atverstos knygos pavidalo.

Kapinių š. v. dalyje yra išlikę keli kapai, kuriuos ženklina betoninės, stačiakampio plano, nuožulniu paviršiumi, 50 x 45 cm dydžio, iki 36 cm storio antkapinės plokštės. Paviršiuje betone įspausti užrašai vokiečių kalba: „BN. K. Wilh. v. Rutzen // … 1861 – II.M.1920 // U. S. 4. Kl. KINDER“ (apačioje – širdies siluetas), „3 LIEBE TAN… // BETTI OLGA LIN… // … LMANN“ (viršuje – kryžiaus siluetas).

Prie dviejų kapų išliko du lieto ketaus kryžiai, nulaužti nuo įbetonuotų pagrindų, atremti į medžius netoliese. Kryžiai būdingi XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios Vakarų Lietuvos regiono evangelikų liuteronų kapinėms: plokšti, išplatintais trišakiais viršūnės ir pečių galais, išlietais vokiškais užrašais: „RUHE // STÄTTE // DES // BARON HEINRICH WILHELM V. RUTZEN // ERBHERRN AUF MASCHUTTEN + 14/26.4.1798 † 18/30.10.1863 // U. S. GATTIN KAROLINE GEB. SPERLING // + 5/17.7.1802 —–† 13/25.2.1880“; „Hier // ruht // in // Gott // Mein unvergesslicher Gatte, unser Vater // LOUIS FRIEDE // geb: d. 20 Juli 1824 gest: d. 12 April 1877“. Reverse: „Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, // denn sie ruhen von ihrer Arbeit, // und ihre Werke folgen ihnen nach“. Prie medžių kamienų šalia kapų prikalti keli mediniai kryželiai.

Čia palaidoti Mažučių dvarininkas Henrikas Vilhelmas Rucenas (Heinrich Wilhelm von Rutzen, 1798–1863), jo žmona Karolina Špėrling (Karolina Sperling von Rutzen, 1802–1880), Vilhelmas Rucenas (Wilhem von Rutzen, 1861–1920) ir keturi jo mažamečiai vaikai, Luisas Frydė (Luis Friede, 1824–1877) ir kiti von Rutzenų šeimos artimieji.

Po Antrojo pasaulinio karo kapinės išniekintos: koplyčia sugriauta, kryžiai ir antkapiniai paminklai išvartyti, kapai daugybę kartų perkasti juose ieškant turtų.

2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-190 Mažučių dvaro senosios kapinės pripažintos valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24204.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Barono Henriko Vilhelmo fon Ruceno ir jo žmonos Karolinos Šperling antkapinis kryžius Mažučių dvaro kapinėse. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, [žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/58803373?s_id=K3PURJQlrjxRJys0&s_ind=1030&valuable_type=EKSPONATAS>.
  2. KANARSKAS, Julius. Mažučių dvaro kapinės (Darbėnų apyl., Kretingos raj.). KMMA, 1993, f. 4, b. 216.
  3. Mažučių dvaro senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.], [žiūrėta 2013 m. rugsėjo 10 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC= 24204>.
  4. PAULIKIENĖ, Danutė. Mažučių kaimas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 46. Prieiga per Internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai