Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Darbėnų mstl. pastatas – buvusi NKGB būstinė

Darbėnų mstl., Turgaus a. 4, priešais bažnyčią stovi buvusi NKGB būstinė, statyta 1935 m.

Pastatas kompaktinio tūrio, 1 685 kv. m, stačiakampio plano, dviejų aukštų, su palėpe ir rūsiu, akmens ir raudonų plytų mūro, tinkuotomis rūsio patalpomis, be ryškių stilistinių požymių.

Iš pradžių tai buvo gyvenamasis namas, tarpukariu ir Antrojo pasaulinio karo metais veikė Darbėnų valsčiaus policijos nuovada. 1944–1953 m. čia įsikūrė SSRS Valstybės saugumo ministerijos (NKGB, MGB) Darbėnų skyrius. Čia saugumiečiai tardė ir kankino Kretingos apylinkės partizanų „Kardo“ rinktinės kovotojus, jų gimines, ryšininkus, rėmėjus.

Saugumo skyrių panaikinus, 1953 m. būstinėje įkurta Darbėnų apylinkės ligoninė. XX a. 7–8-uoju dešimtm. ligoninės kieme ruošiantis statyti priestatą, kasant pamatus rasta nemažai žmonių kaulų, tad statybas vykdyti atsisakyta.

1992–1993 m., kasant tranšėjas požeminėms komunikacijoms, kieme aptikti trijų žmonių palaikai, kurie 1993 m. perlaidoti Darbėnų kapinėse. 2000 m. laidojimo vietos p.–pv. dalyje pastatytas monumentalus kryžius.

Darbėnų ligoninę uždarius, 2005 m. buvusį MGB poskyrio pastatą privatizavo Darbėnų miestelio verslininkas Valius Butkus, čia įrengė svečių namus.

XXI a. 1-ąjį dešimtm. rekonstrukcijos metu pastato vidaus patalpos pritaikytos svečių namams, išorė apkalta plastikinėmis lentomis, pakeisti langai.

Pastatas 1996 m. įrašytas į Kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22435.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Buvę NKVD-MVD-MGB pastatai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras[interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2014 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Pastatai/Kretinga_pastatai.htm>.
  2. KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Darbėnų ligoninės kieme pabaigus. Švyturys, 1998, lapkričio 7, p. 3.
  3. PastatasIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=22435>.
  4. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 14. Prieiga per internetą: <http://senoji.kretvb.lt/uploads/docs/darbenu%20ir%20aplinkiniu%20kaimu%20paveldas.pdf >.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai