Temos

Atnaujinta 2020-06-12

Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia

Bažnyčia yra Grūšlaukės kaime, 12 km į vakarus nuo Salantų, 23 km į šiaurės rytus nuo Kretingos.

1750 m. Salantų bažnyčios vizitacijos akte minima Grūšlaukės koplyčia.

1761 m. kunigaikščiai Ignotas ir Elena Oginskiai skyrė lėšų pirmajai Grūšlaukės bažnyčiai, 1771 m. jie bažnyčiai dovanojo 3 margus žemės.

Šv. Jono Nepomuko bažnyčia buvo pastatyta 1778 m. Kurį laiką buvo Salantų parapijos filija. 1923 m. suteiktos parapijos teisės. Priklausė Skuodo dekanatui. Šiuo metu Grūšlaukės bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.

1805 m. vizitacijos akte ši bažnyčia nurodyta kryžiaus formos, iš lauko apkalta lentomis, tvirta, su kupolu, viduje 3 drožinėti dviejų tarpsnių altoriai, grindys iš plytų. Šventoriuje iš ąžuolinių, lentomis apkaltų stulpų 1805 m. statyta varpinė, kabojo 3 varpai. 1806 m. atokiau šventoriaus jau buvo įsteigtos kapinės.

1821 m. didysis altorius buvo drožinėtas, dažytas, vietomis paauksuotas. Pirmajame tarpsnyje šv. arkangelo Mykolo, o antrame šv. Jono Nepomuko paveikslai.

1850 m. vizitacijos akte nurodytas bažnyčios dydis – 28 x 22 m.

1860 m. vietos filijalistas kun. Liudvikas Jonavičius, parapijiečių padedamas, bažnyčią suremontavo.

Antrojo pasaulinio karo metu, 1945 m., architektūriškai vertinga bažnyčia sudegė. 1947 m. pastatyta nauja laikina medinė bažnytėlė, forma primenanti tradicinį medinį gyvenamąjį namą, stačiakampio plano, vienaaukštė, be bokšto. Viduje – du paprasti altoriai. Veikė iki 1995 metų.

1988 m. klebonas Antanas Bunkus pradėjo tvarkyti naujos bažnyčios statybos dokumentus. 1990 m. leidimas iš Vilniaus buvo gautas, Grūšlaukės bažnyčios statybai pradėtos kaupti medžiagos. Tais pačiais metais pašventintas bažnyčios kertinis akmuo bei pamatai. 1998 m. iškilo bažnyčios bokštas. Bažnyčia pastatyta senosios vietoje.

Grūšlaukės bažnyčios architektas – klaipėdietis Saulius Stripinis, vitražų autorius – vilnietis Vytautas Švarlys. Šiuose vitražuose dominuoja monumentalus simbolizmas, darniai dera katalikiška ir tautinė tematikos.

Bažnyčioje – trys altoriai, du šoniniai perkelti iš ankstesnės bažnyčios. Rūsyje įrengta kripta parapijos kunigams laidoti.

Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko parapijos naujai pastatydintoji bažnyčia buvo konsekruota Vyskupo Antano Vaičiaus 2000 m. gegužės 21 d., šv. Jono Nepomuko atlaidų metu.

Grūšlaukės bažnyčios šventoriuje pastatytas kryžius-paminklas žuvusiems Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanams grūšlaukiškiams atminti.

Virtuali Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčios interjero panorama.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. JUZUMAS, Vincentas. Žemaičių vyskupijos aprašymas. Varniai, 2013, p. 385–386.
 2. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 292-293.
 3. MISIUS, Kazys. Iš Salantų bažnyčios ir parapijos istorijos. Iš Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 64-65. ISBN 978-447-016-5.
 4. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 374.
 5. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
 6. ŠIDLAUSKAS, Gintaras. Kunigas jubiliatas, Grūšlaukės parapijos bažnyčios statytojas Antanas Bunkus. Iš Žemaičių vyskupystės muziejus [interaktyvus]. 2006 m. rugpjūtis-spalis [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=80&art=435&langID=1>.
 7. ŠUKEVIČIUS, Kostas Rimantas. Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčia [interaktyvus]. Iš Lietuva panoramose. [Vilnius]: Panoramas.lt; UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos”, 2006 [žiūrėta 2012 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1967&lg=2>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai