Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Stogastulpis Pieta okupacinių režimų kankiniams ir aukoms atminti

Stogastulpis yra Kretingoje, vienuolyno tvenkinio pakrantėje, netoli Šv. Antano rūmų pastato Vilniaus g. 6. Šiame pastate 1940 m. liepos mėn. – 1941 m. birželio mėn. veikė NKVD pasienio kariuomenės 105-osios rinktinės štabas. Pastato rūsiuose ir pirmame aukšte buvo įrengta areštinė, kurioje buvo kalinami TSRS–Vokietijos pasienyje suimti žmonės, priešvalstybine veikla apkaltinti vietos gyventojai, pyliavų nepristatę ūkininkai, iš vokiečių okupuoto Klaipėdos krašto perbėgę karo belaisviai. Pastatas nuo gatvės, kapinių ir bažnyčios pusių buvo atitvertas aukšta tvora su spygliuotos vielos užtvara viršuje. Kaliniai buvo kankinami ne tik areštinės rūsiuose, bet ir kieme, netoli naujųjų kapinių, šalia vienuolyno tvenkinio. Senieji kretingiškiai tuos įvykius dar su siaubu prisimena.

Sovietinių okupantų vykdyto žmonių kankinimo vietoje 1989 m. pastatytas atminimo ženklas – medinis stogastulpis Pieta, vaizduojantis skausmingąją Dievo Motiną, laikančią ant kelių nuo kryžiaus nuimtą Sūnaus kūną. Stogastulpio autorius kretingiškis tautodailininkas Juozas Lukauskas.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BENIUŠIS, Romualdas. Ko liūdi šv. Antano namelio pieta? Pajūrio naujienos, 2013, lapkričio 15, p. 4.
  2. Stogastulpis okupacinių režimų kankinių ir aukų atminimui. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [b. v.]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 19 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai