Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Auksūdžio k. senosios kapinės

Auksūdžio k. senosios kapinės, vad. Maro kapeliais, yra Auksūdžio kaime, 0,98 km į š. v. nuo kelio Kretinga–Skuodas, kairiajame Kulšės upelio krante, kalvelėje, esančioje į Kulšės upelio slėnį įsiterpusiame aukštumos kyšulyje. Kalva trijų terasų, pailga š. r. – p. v. kryptimi, 43×34 m dydžio. Vakarų šlaitas 5–6 m aukščio, viršutinė terasa 10×7 m. Teritorijos plotas 0,21 ha. Kapinės įkurtos XVI a., neveikiančios.

Čia buvo laidojami Auksūdžio kaimo ir apylinkių gyventojai. XVI–XVIII a. siautė maras, todėl kapinės vadinamos Maro kapeliais. XIX a. kapinaitės uždarytos, tačiau kartais dar buvo laidojami savižudžiai, nekrikštyti mirę kūdikiai, kitatikiai ir pan.

40 m į p. – p. v. yra Leišio kalnelio kapinynas, 290 m į p. v. – Leišių kapeliai (Auksūdžio k. II senosios kapinės), 280 m į p. r. – Pilalės piliakalnis su kapinynu.

Kapinėse stovi koplytėlė ir 3 kryžiai: mediniai, aukšti, su metalinėmis Nukryžiuotojo figūrėlėmis. Koplytėlė medinė, trikampiu frontonu, papuoštu dantytu ornamentu, paremtu ant dviejų apvalių profiliuotų kolonėlių. Stogas trišlaitis, apskardintas. Virš kraigo nugarinėje pusėje – profiliuota smailė su mediniu kryželiu.

Kapinės buvo apjuostos akmenų pylimu, sukrautu iš aplinkiniuose laukuose surinktų akmenų. Tarpukariu tvoros akmenys išvežti naujakurių statyboms ir Šventosios uosto molo statybai.

XIX a. – XX a. I p. kapinėse auksūdiškiai rinkdavosi per Šeštines, Gegužines, melsdavosi už mirusius protėvius, giedodavo.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą kapinėse buvo keletas aukštų ąžuolinių kryžių ir koplytėlė. 1941 m. tarybiniai kariai juos nugriovė, kapinių kalvos viršūnėje iškasė duobę dzotui, tačiau įrengti nespėjo. Sunaikintų kryžių vietoje pastatytas naujas kryžius, 1954 m. – koplytėlė su medine polichromuota Marijos Maloningosios skulptūra paskelbta valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 9468.

Auksūdžio k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 2005 m. paskelbtos valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 24219.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Auksūdžio k. senosios kapinėsIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 23 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=24219>.
  2. KANARSKAS, Julius. Auksūdžio kaimo kapinaitės, koplytėlė ir kryžius. Iš Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema, [žiūrėta 2015 m. gruodžio 2 d.]. Prieiga per internetą: <https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/79170566?s_id=pjDvprF3yCHQ4zYx&s_ind=1348&valuable_type=EKSPONATAS>.
  3. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
  4. Koplytėlė su Marijos Maloningosios skulptūra. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 25 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC= 9468>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai