Temos

Atnaujinta 2018-10-25

Kretingos dvaro ligoninė

Kretingos dvaro ligoninė yra Padvarių k., Vytauto g. 2.

Apie 1875 m. grafas Juozapas Tiškevičius netoli dvaro, prie II tvenkinio, pastatė pirmąją Kretingoje ligoninę. Pastatas istorizmo „plytų“ stiliaus, raudonų plytų mūro, vieno aukšto, su pusrūsiu ir įrengta pastoge, stačiakampio plano, pailgas š.–p. kryptimi. Prie pastato pagrindinio tūrio iš r. pusės pristatytas priestatas. Plotas – 18,10 x 10,18 x 8,34 m.

Ligoninėje dvaro gydytojas nemokamai gydė kumečius, samdinius, tarnautojus ir jų šeimos narius. Grafienė Sofija ten pat išlaikė našlaičių ir senelių prieglaudą, kurioje lauko darbų sezonu glausdavosi ikimokyklinio amžiaus kumečių vaikai.

1898 m. šiame pastate grafo sesuo Marija Tiškevičiūtė įkūrė pirmąjį lietuvišką vaikų darželį, kurį lankė 5-7 metų amžiaus vaikai. Vaikus prieglaudoje-darželyje prižiūrėjo dvaro samdoma auklė: mokė namų ruošos darbų, skaityti, rašyti. Manoma, kad ši ikimokyklinė įstaiga veikė iki 1915 m. Ant pastato sienos kabo paminklinė lenta, skelbianti čia 1898 m. veikus pirmąjį lietuvišką vaikų darželį. 1898 m. katalikiškame mėnesiniame žurnale „Tėvynės sargas“ yra žinutė „apie grapalę Tiškevičiūtę, Kretingoje įsteigusią vaikų prieglaudą-kumetyną“.

Po I pasaulinio karo čia veikė kalkių degykla, sovietiniu laikotarpiu apgyvendintos kelios padvariškių šeimos.

Tikimasi, kad buvęs „lazaretas“, iškeldinus ir suteikus gyvenamąjį plotą dabar jame gyvenančioms šeimoms, ateityje galėtų tapti Kretingos dailininkų kūrybos namais.

Kretingos dvaro ligoninė 1997 m. įrašyta į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas: 22518. Priklauso Kretingos dvaro sodybos kompleksui.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kretingos, Palangos, Lentvario dvarininkas Juozapas Tiškevičius. Iš Palanga Lietuvos istorijos ir kultūros raidoje: gintaras, parkas, muziejus [interaktyvus], [b. v.]: Lietuvos dailės muziejus, [b. m.] [žiūrėta 2014 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pgm.lt/istorija/j_tiskevicius.htm>.
  2. LigoninėIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. sausio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=22518>.
  3. Senasis Kretingos dvaro parkas – gyvoji istorija. Sudarė Vida Kanapkienė, Jurgita Paulauskienė, Roma Luotienė. Klaipėda: Druka, 2012, p. 13–14. ISBN 978-609-404-123-5. Prieiga per internetą: <http://www.muziejuedukacija.lt/upload/183/upload_file/2012_Knyga_Senasis_Kretingos_dvaro_parkas_gyvoji_istorija_turinys.pdf>.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Įsiamžino įkūrusi darželį kumečių vaikams. Pajūrio naujienos, 2012, rugsėjo 28, priedas „Mūsų žmonės“, Nr. 9 (59), p. 13.
  5. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Dvaro tvenkiniai – miesto istorijos dalis. Pajūrio naujienos, 2012, birželio 22, priedas „Mūsų žmonės“, p. 11.
  6. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kretingos dvarui – senamiesčio dvasią. Pajūrio naujienos, 2012, rugsėjo 25, p. 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai