Temos

Atnaujinta 2018-12-04

Kretingos r. Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo programa orientuota į vaiko poreikių tenkinimą, gebėjimų ugdymą ir naujų atsiradimą. Ugdymo turinys integralus, visapusiškas, skatinantis vaiko raidą visose srityse ir įvairiais patirties įgijimo būdais plėtojantis vaiko kompetencijas.

Ikimokyklinio ugdymo programą įgyvendinantys specialistai: auklėtojos, meninio ugdymo vadovė, auklėtojų padėjėjos. Skyriuje ugdomi 3–6 metų vaikai.

Darbėnų vaikų darželį 1945 m. Kretingos g. privačiame name įkūrė G. Žulpaitė. Pati pradžia darželiui buvo sunki: trūko inventoriaus, darbo priemonių, sudėtingas buvo maisto tiekimas. 1946 m. darželis persikėlė į naujas patalpas Laukžemės gatvėje. Viena iš pirmųjų darželio auklėtojų buvo S. Buknytė. Vėliau, 1948–1951 m., auklėtojos ir vedėjos dažnai keitėsi, todėl vaikų skaičius darželyje buvo mažas. 1953 m. darželis persikėlė į naujas, darželiui pritaikytas patalpas Turgaus aikštėje. 1956 m. darželis pradėjo dirbti pagal ikimokyklinės pedagogikos metodiką, padidėjo vaikų skaičius, pagerėjo mokomasis ir auklėjamasis darbas.

1965 m. už pasiektus laimėjimus auklėjamajame-mokomajame darbe bei už gerą vadovavimą darželio vedėjai I. Galinauskienei įteiktas LTSR 25-ųjų metinių atminimo ženklas „Už gerą darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą“.

1980 m. Darbėnų kolūkis pradėjo statyti naują 90-ties vietų lopšelį-darželį. 1981 m. rugsėjo 1 d. naujose patalpose įsikūrė 4 darželio grupės.

1993 m. darželis pradėjo dirbti pagal naujai, O. Monkevičienės išleistą ugdymui darželyje skirtą programą „Vėrinėlis“. Valstybinei ikimokyklinio ugdymo programai įgyvendinti pasirinkta vadybos kryptis.

1996 m. išrinkta darželio taryba, kurią sudaro tėvai ar globėjai, darželio pedagogai, rėmėjai ir aptarnaujančio personalo atstovai. 1997 m. darželis pasirinko tautiškumo ugdymo kryptį.

2005 m. Darbėnų lopšelis-darželis buvo prijungtas prie Darbėnų gimnazijos ir tapo Darbėnų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi.

Vadovai: G. Žulpaitė (1945–1951 m.), S. Vaitkienė (1951–1953 m.), B. Dirkstytė (1953–1956 m.), A. Junkaitytė (1956–1957 m.), I. Galinauskienė (1957–1999 m.).

Jurgita Bružienė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Darbėnų darželio albumas [Rankraštis]. [Darbėnai], 1945–2001 m.
  2. Kretingos rajono Darbėnų gimnazija [interaktyvus]. [Darbėnai]: Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 2012 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 12 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.darbenai.kretinga.lm.lt/>.
  3. RASTEIKA, Ignas. Gėlių žieduose – ir pagarba, ir pripažinimas. Švyturys, 1999, balandžio 14, p. 2.
  4. ŠNEIDERYTĖ, Aušra. Darbėnų mokyklai – nauji iššūkiai. Švyturys, 2010, rugsėjo 1, p. 1.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai