Temos

Atnaujinta 2018-11-12

Paveikslas „Šv. Pranciškus gauna stigmas“

XIX a. nežinomo dailininko aliejumi nutapyta drobė, vaizduojanti šv. Pranciškų, gaunantį stigmas, yra Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios centrinės navos dešinėje pusėje, Šv. Antano altoriaus trečiajame tarpsnyje. Paveikslas ilgą laiką buvo Kretingos muziejuje (KM GEK 1372) ir tik 2015 m. pavasarį sugrįžo į savo pirmykštę vietą.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu darytose bažnyčios interjero nuotraukose aiškiai matyti, kad Šv. Antano altoriaus trečiajame tarpsnyje buvo šv. Pranciškaus paveikslas. Tarpukariu labai plito šventojo kunigo Jono Bosko idėjos, tad, 1936–1937 m. rekonstruojant Kretingos bažnyčios Šv. Antano altorių, šv. Pranciškaus paveikslą pakeitė J. Bosko portretas, o šv. Pranciškaus paveikslas buvo perneštas į vienuolyną. Sovietams pranciškonų vienuolyną uždarius, prof. V. Kairiūkščio vadovaujama Paminklų apsaugos komisija 1940 m. rugpjūtį paveikslą perdavė Kretingos muziejui.

Buvęs Kretingos parapijos klebonas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM knygoje „Kretingos muziejus“ atsitiktinai pamatė paveikslą, panašų į buvusį Šv. Antano altoriuje. Kretingos muziejaus istorikas Julius Kanarskas patvirtino, jog tai – ta pati drobė. 2013 m. bažnyčioje pradėjus Šv. Antano altoriaus restauravimo darbus, buvo nuspręsta paveikslą susigrąžinti. Kretingos muziejus, Kultūros paveldo departamentas ir Kultūros ministerija situaciją išsprendė geranoriškai – 2015 m. paveikslas grąžintas bažnyčiai (juridiškai – tik 2016 m. balandžio 1 d.).

Br. Karlo Bertagninis OFM mano, jog ankstesnę šio paveikslo buvimo vietą liudija ir šalia altoriaus, gretimos kolonos viršuje, restauratorių atidengto lotyniško užrašo likučiai „SIGNASTI DNE / FRANCISCUM SI[…]S RE[…]“ (Paženklinai, Viešpatie, savo tarną Pranciškų išganymo ženklais). Šalia paveikslo altoriaus viršuje stovi ir šv. Pranciškaus skulptūra.

2016 m. kovo 3 d. paveikslas „Šv. Pranciškaus Asyžiečio stigmatizacija“ įrašytas į Lietuvos kultūros paveldo registrą, unikalus objekto kodas VD 355.

Paveiksle vaizduojama šv. Pranciškaus stigmų gavimo scena. XIX a. trečiajame ketvirtyje nežinomo dailininko darbas tapytas ant 101,5×63,2 cm drobės.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GEDVILAITĖ, Rasa. Paveikslas atkūrė istoriją. Švyturys, 2015, gegužės 30, p. 5.
  2. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Šventasis Antanas susigrąžino paveikslą. Pajūrio naujienos, 2015, gegužės 29, p. 1, 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai