Temos

Atnaujinta 2019-06-20

Autorius Jolanta Klietkutė, 2011

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT)

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (KPJT) – krikščioniška pranciškoniška evangelizacinė, švietėjiška, kultūrinė, socialinė ne pelno siekianti visuomeninė jaunimo asociacija.

Tikslai – burti jaunimą pranciškoniškajam dvasingumui pažinti, supažindinti su krikščionišku gyvenimu ir sudaryti galimybę jį liudyti, ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, asmeninę, pilietinę bei socialinę atsakomybę, šviesti visuomenę, organizuoti priklausomybių, smurto prevenciją, padėti krizių ištiktiems žmonėms.

1990 m., kai į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis parapijos jaunimas. Jauni žmonės kartu skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesniems kūrybiniams projektams, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Organizacijos steigėjas – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija.

2007 m. kartu su Plungės r. savivaldybe ir Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio vienuolynu KPJT įkūrė VšĮ „Susitaikinimo sodyba“, skirtą Pakutuvėnų infrastruktūrai vystyti ir sveikstančių nuo įvairių priklausomybių žmonių bendruomenei palaikyti.

Pagrindiniai projektai, šiuo metu vykdomi Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos:

 • Šlovinimo vakarų ciklas Kretingoje;
 • Palaiminimų sekmadieniai Telšiuose;
 • Muzikos ir įrašų studija;
 • Radijo laida „Druska“;
 • Žiemos akademija jaunimui;
 • Atgailos žygis;
 • Pranciškoniška stovykla šeimoms Pakutuvėnuose.

Jaunimo Mišios ir jaunimo vakarai-susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį Kretingos bažnyčioje.

2018 m. duomenimis, Kretingos pranciškoniškosios jaunimo tarnybos prezidentė – Virginija Mickutė. Tarnybos valdyba: Aurimas Stonys, Veronika Šlionskytė, Rasa Lazdauskaitė.

Organizacijos adresas: Vilniaus g. 3, Kretinga.

Interneto puslapiai: https://www.kpjt.ltwww.fb.com/kpjt.lt

Redagavo Brigita Barkauskaitė-Tamašauskė, 2018

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Iš KPJT [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kpjt.lt/index.php?ption=com_content&task=blogcategory&id=14&Itemid=37>.
 2. MICKUTĖ, Virginija. Re: Kretingos_krašto_enciklopedijai [interaktyvus]. Pranešimas Jolantai KLIETKUTEI. 2011 m. sausio 25 d. [žiūrėta 2011 m. sausio 25 d.]. Asmeninis pranešimas.
 3. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo judėjimas kilo iš Kretingos. Pajūrio naujienos, 425, 2010, balandžio 6 [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=5079>.
 4. Interviu su Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnybos prezidente Virginija Mickute.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai