Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Ubagiškių kaimas (išnykęs kaimas)

Ubagiškių kaimas – istorinė gyvenvietė šiaurės vakarinėje Kretingos rajono savivaldybės teritorijos dalyje, 9,5 km į šiaurės rytus nuo Darbėnų, Grūšlaukės žemių vakariniame pakraštyje, Miškų gatvės (kelio Salantai–Grūšlaukė–Benaičiai) dešinėje pusėje, prie Pelkupio upelio.

XIX a., ypač po baudžiavos panaikinimo, pradėta intensyviai įsisavinti bendrųjų ganyklų žemes. Apie 1861 m. Grūšlaukės Medsėdžių vakariniame pakraštyje, šalia Benaičių kelio atsirado Ubagiškių nausėdija.

Grūšlaukės Šv. Jono Nepomuko bažnyčios metrikų knygose jos vardas sutinkamas nuo 1868 m.

Iš pradžių Ubagiškiais buvo vadinamas apie 60 ha dydžio ganyklų ir šienaujamų pievų plotas, kuriuo buvo  leista  naudotis Grūšlaukės bažnytkaimio ubagams, t. y. bežemiams. Taigi, vietovardis kilo nuo žodžio ubagas, kuriuo vadinami beturčiai, elgetos, varguoliai, vargšai.

Ubagiškių naujakurių eiles papildė po baudžiavos panaikinimo bežemiais likę Grūšlaukės dvaro valstiečiai, taip pat pavienės iš Darbėnų ir Skuodo valsčių atsikėlusios valstiečių šeimos (Kalniai, Kairiai, Budrikiai), kurios iš grafų Juozapo ir Sofijos Tiškevičių išsinuomotą derlingą ganyklų žemę pavertė dirbamais laukais,  pasistatė naujakurių sodybas. Laikui bėgant ši nausėdija tapo didžiausia sodybų ir gyventojų skaičiumi Grūšlaukės Medsėdžių kaimo dalimi, todėl XIX a. pabaigoje pačius Grūšlaukės Medsėdžius pradėta vadinti Ubagiškiais.

Pirmojo pasaulinio karo pradžioje dalis jaunų kaimo vyrų buvo mobilizuota į Rusijos imperijos kariuomenę.

Lietuvai atkuriant valstybingumą, kaimas tapo savarankišku, o į oficialų registrą buvo įrašytas Grūšlaukio-Medsėdžio vardu. Pirmojo Lietuvos apgyvendintų vietų surašymo metu 1923 m. jame (kartu su Petkynais, Ubagiškiais ir šiaurinėje kaimo dalyje susiformavusiais Pėteraičiais) buvo 32 ūkininkų sodybos, kuriose gyveno 205 žmonės. Vietos gyventojai ir metrikų knygos iki pat XX a. vidurio Ubagiškiais tradiciškai vadino Ubagiškių ir Genčų Medsėdžių gyventojų sodybas, aiškiai atskirdami nuo jų Petkynus ir Pėteraičius. Tarpukariu ir po Antrojo pasaulinio karo Ubagiškiai priklausė Grūšlaukės Medsėdžių kaimui.

1945–1952 m. šalia Grūšlaukės ir Grūšlaukės Medsėdžių esančiuose miškuose veikė iš gretimo Knėžų (Kumpikų) kaimo kilusio ir Grūšlaukės bažnyčioje krikštyto Kazimiero Kontrimo vadovaujami Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai.

Sovietmečiu Grūšlaukės Medsėdžių kaimas su Ubagiškiais ir Petkynais vėl prarado savarankiškumą ir buvo prijungtas prie Grūšlaukės ir kolūkio. Tačiau žmonės nepaisė valdžios pareigūnų sprendimų ir toliau gyvenvietę bei buvusias jos nausėdijas vadino tradiciniais vardais. Kaimą sunaikino sovietinė kolektyvizacija ir melioracija.

Parengė Rita Vaitkienė, 2021

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Padegaliai – kaimavietė prie Degalo upelio. Švyturys, 2019, liepos 13, p. 5.
  2. Ubagiškiai. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. Atnaujinta 2021 rugpj. 19. [žiūrėta 2021-09-20]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Ubagi%C5%A1kiai>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai