Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Šv. Eleuterijaus koplyčia

Šv. Eleuterijaus koplyčia pastatyta apie 1905 m. stačiatikių kapinėse. Statybomis rūpinosi Kretingos stačiatikių dvasininkas Nikolajus Vedenskis, kuris vėliau buvo palaidotas šios koplyčios rūsyje.

Pastatas bizantiško stiliaus, tašytų akmens blokelių su plytų mūro kontraforsais ir  bizantiškais bokštu ir bokšteliu.

Ją aptarnavo Viekšnių, Skuodo šventikas. Žmonės ateidavo pasimelsti už mirusius artimuosius, degindavo žvakeles. 1959 m. koplyčioje atliktas kapitalinis remontas, įregistruota kaip Telšių, Klaipėdos filija, lankė 35 tikintieji.

1963 m. vietos valdžia siūlė ją uždaryti. Pamaldas retkarčiais laikydavo Klaipėdos šventikas. 1976 m. išregistruota Kretingos filinė cerkvė.

XX a. pab. keletą dešimtmečių tiek kapinėse, tiek koplyčioje buvo pilamos šiukšlės, girtuokliaujama, deginami laužai. Koplyčia išgrobstyta, išneštos ikonos, žvakidės. Laidojimo rūsys užpiltas statybų atliekomis ir šiukšlėmis. Miesto komunalininkai ne kartą statė grotas, kad koplyčios vidun niekas negalėtų patekti, tačiau tai negelbėjo.

2003 m. liepos mėn. Šv. Eleuterijaus koplyčia restauruota Palangos statybos bendrovės „Parama“. Restauruojant koplyčia nei iš išorės, nei iš vidaus nepakeista. Išliko senieji akmenys, stengtasi išsaugoti netgi juos tvirtinančias siūles.

2003 m. rugpjūčio mėn. Kretingos stačiatikių kapinėse pašventinta restauruota koplyčia. Iškilmėse dalyvavo archimandritas Antonijus, Palangos Iverijos Dievo Motinos cerkvės igumenas Aleksijus, jerėjai Ilja ir Viktoras iš Klaipėdos Visų šventųjų bažnyčios. Tikimasi, kad koplyčia veiks keletą kartų per metus, kai bus aukojamos specialios mirusiesiems skirtos mišios.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. CIRTAUTIENĖ, Eglė. Pašventinta restauruota koplyčia. Švyturys, 2003, rugpjūčio 30, p. 3.
  2. KANARSKAS, Julius. Stačiatikių bendruomenė. Iš Kretinga: praeities skraistę praskleidus. Klaipėda: Druka, 2009, p. 106–108. ISBN 978-609-404-057-3.
  3. LAUKAITYTĖ, Regina. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX amžiuje. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2003, p. 12, 28–29, 36, 38, 211, 238, 251, 255. ISBN 9986-780-52-7.
  4. MIŠKINIS, Algimantas. Kretinga. Iš Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės: Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai. Vilnius: Savastis, 2004, t. 3, kn. 1, p. 302–309. ISBN 9986-420-57-1.
  5. NAVICKAS, B.; KANARSKAS, J.; ir MUKIENĖ, D. Kretingos kapinės. Pajūrio naujienos, 1994, vasario 11, p. 6.
  6. Stačiatikių bažnyčia. Pajūrio naujienos, 1993, birželio 25, p. 10.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai