Temos

Atnaujinta 2018-10-03

Latvelių kaimas

Latvelių kaime 1846 m. gyveno 8 šeimos. 1870 m. Darbėnų dvare prievoles ėjo 24 kaimo valstiečiai, o 1923 m. buvo 28 ūkiai ir 154 gyv. 1937 m. Latvelių kaimas išskirstytas į vienkieminius ūkius.

Kitapus Normanšakės (Lankupio) upelio yra senos kaimo kapinės. Jose stovėjo keli mediniai kryžiai ir tebėra dailės paminklų sąrašuose įregistruota koplytėlė su šventųjų skulptūrėlėmis.

Prie Stepono Gedrimo sodybos Antanas Stonius 1897 m. pastatė puošnų kryžių su Nukryžiuotojo skulptūra, kurią darė Grūšlaukės kaimo meistras Juozapas Paulauskas.

Latvelių ganyklose 1947 m. Kardo rinktinės partizanai nušovė stribus V. Ronkaitį, A. Markauską, J. Piekų, K. Račinską. Mūšio metu žuvo ir juos vežęs vežikas J. Jonkus.

2001 m. gyv. surašymo metu Latvelių kaime gyveno 54 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 26, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai