Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Tolių k. evangelikų liuteronų senosios kapinės

Tolių k. senosios kapinės, dar vadinamos Prūsų kapaliais, įkurtos apie XIX a., uždarytos 1944 m., yra 0,21 m į pietvakarius nuo Klaipėdos–Kretingos kelio, 70 m į pietryčius nuo Kapupio. Teritorijos ribos sudaro keturkampį, plotas – 0,16 ha. Kapinės buvo aptvertos metalinio tinklo tvora, sujungta keturkampiais mediniais stulpeliais. Šiuo metu tvora išlikusi tik palei rytinį kapinių kraštą. Ties vakarine kapinių dalimi buvo mediniai varteliai, kurie sunyko. Išliko betoninių ir akmeninių paminklų, metalinių lietų ir ažūrinių ornamentuotų bei medinių kryžių, būdingų Klaipėdos krašto evangelikų liuteronų kapinėms, kurių dauguma išversti arba sudaužyti.

Teritorijoje auga pavienių medžių, palei tvorą kapinės buvo apsodintos gėlėmis. Šiuo metu apleistos, neprižiūrimos. Laidoti liuteronų tikėjimo Tolių k. gyventojai, priklausę Kretingalės evangelikų liuteronų bažnyčiai.

Tolių k. senosios kapinės 1997 m. įrašytos į Kultūros vertybių registrą, 2005 m. pripažintos valstybės saugomu kultūros paminklu. Unikalus objekto kodas: 24251.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kultūros paveldo stebėsena: 2010 m. kultūros objektų būklės patikrinimo aktai. Iš Kretingos rajono savivaldybė [interaktyvus] Kretingos rajono savivaldybės administracija, 2007 [žiūrėta 2014 m. vasario 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/5422>.
  2. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė: senosios kapinės Tolių k. evangelikų liuteronų, kultūros vertybės kodas L584. Kretingos rajono savivaldybės paminklotvarkos archyvas, 1998.
  3. Tolių k. senosios kapinės. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=24251>.
  4. Valstybės žinios, 1998, vasario 7, p. 61.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai