Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kadagynų kaimas

Kadagynų kaimas susiformavo XVIII–XIX a. Priklausė Darbėnų dvarui ir parapijai. 1923 m. kaime buvo 38 sodybos ir gyveno 202 žmonės. Vykdant Lietuvos žemės reformą, prie Kadagyno prijungtos Darbėnų dvarui priklausančios bendrosios ganyklos ir Joskaudų pamiškėje įsikūręs Naujokų kaimas.

XX a. 9-ajame dešimtmetyje kaime prelatas Bronislovas Burneikis nuliejo varinius varpus Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioms.

2001 m. gyv. surašymo metu Kadagynų kaime gyveno 61 žmogus.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 22, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai