Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Motiejaus Trakiškio portretas

Darbėnų Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios zakristijoje yra pirmojo žemaičių vyskupo Motiejaus Trakiškio portretas tapytas XVIII a.

Drobėje pavaizduotas barzdotas vyras, tamsia vyskupo mantija, kepure ir kryžiumi. Paveikslo apačioje juodomis raidėmis pilkame fone lotynų kalba užrašas: „Mathias 1 de Stem[m]ate ZNIN, ab Erectione Ep[isco]patus a initio Christianismi in Samogitia primae[v]us Praesul, doctrina et vitae exemplo plurimos paganos Christo adjunxit. Transl[atus] Viln[am] 1421 (Motiejus I, Žnin herbo [bajoras], pirmasis vyskupas įkūrus vyskupiją ir pradėjus skleisti krikščionybę Žemaitijoje. Mokymu ir gyvenimo pavyzdžiu daugybę pagonių patraukė prie Kristaus. Perkeltas į Vilnių 1421 [metais]).

Kauno arkivyskupijos muziejuje saugomas labai panašus Motiejaus Trakiškio protretas, nežinomo dailininko tapytas XVIII a. vid. (drobė, aliejus, 71×53,5 cm). Spėjama, kad dailininkas galėjo nutapyti kelis paveikslus, kurių vienas šiuo metu yra Darbėnų bažnyčioje.

Darbėnų bažnyčioje esantis Motiejaus Trakiškio portretas, Kultūros paveldo departamento kažkodėl įvardytas kaip „Nežinomo dvasininko portretas“, 1973 m. pripažintas valstybės saugoma kultūros vertybe. Unikalus objekto kodas 7954, numeris Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąraše – DR705.

Motiejus I (1417–1422) – lietuvis, spėjama, vokiečių kilmės Vilniaus miestiečio sūnus. 1417 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas jį nominavo pirmuoju Žemaičių vyskupu. Vienintelis iš XV–XVI a. Žemaičių ganytojų, paskirtas Vilniaus vyskupu. Šias pareigas ėjo tris dešimtmečius iki mirties 1453 m.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Nežinomo dvasininko portretas. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2015 m. lapkričio 20 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/2699927b-24cd-479e-93b4-76ccb6422933>.
  2. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 25. Prieiga per Internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
  3. Žemaičių vyskupų portretų galerija. Sudarė Lijana Birškytė–Klimienė, dr. Liudas Jovaiša. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, p. 28. ISBN 978-609-8039-39-9.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai