Temos

Atnaujinta 2018-12-04

Kretingos r. Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė”

Vizija. Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ – demokratinė įstaiga, kurianti ateities visuomenę, nuolat besitobulinančią, nebijančią pokyčių ir įtakojančią juos, kritiškai mąstančią, mokančią tinkamai pasirinkti ir vykdanti edukacinę veiklą –  tėvams, šeimos nariams bei kaimo bendruomenei.

Misija. Aktyvi ir atvira kaitai ugdymo įstaiga, organizuojanti visuotinį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, kuris orientuotas į vaiką ir šeimą, individualizuotas, organizuojamas glaudžiai bendraujant ir bendradarbiaujant su šeima.

Lopšelis-darželis, Vydmantų tarybiniam ūkiui priklausiusi žinybinė įstaiga, pirmuosius savo lankytojus pasitiko 1967 m. sausio 23 d. Įstaigoje veikė viena darželio ir viena lopšelio grupės. Po kapitalinio remonto 1976 m. įstaigoje atsidarė antra darželio grupė, o 1979 m., pristačius priestatą, ir trečia.

1993 m. viena darželio grupė reorganizuojama į priešmokyklinio ugdymo grupę.

Nuo 1997 m. dirbama pagal ALF projekto „Gera pradžia“ metodiką.

2001 m. rugsėjo 1 d. Vydmantų lopšeliui-darželiui suteiktas „Pasagėlės“ pavadinimas.

2012–2013 m. lopšelis-darželis pasirinko plėtoti projektą „Sveika gyvensena etnokultūrinėje plotmėje“, kurio tikslas skatinti sveiką gyvenseną, integruojant etnines vertybes, apimančias vaiko kūrybiškumą ir saviraišką.

Vadovai: Aldona Želvienė (1967–1991 m.), Zina Viskontienė (nuo 1991 m.)

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. CIRTAUTIENĖ, Violeta. Etnokultūrinio ugdymo taku. Pajūrio naujienos, 2012, spalio 16, p. 19.
  2. 2007–2013 m. strateginis planas. Iš Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“: Veikla: Planavimo dokumentai [interaktyvus]. [Vydmantai]: Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pasagele.kretinga.lm.lt/veikla/planavimo-dokumentai>.
  3. 2013–2014 m. veiklos planas. Iš Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“: Veikla: Planavimo dokumentai [interaktyvus]. [Vydmantai]: Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pasagele.kretinga.lm.lt/images/stories/dokumentai/planavimo/strateginis_planas_2007_13_mm.doc
  4. Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“ [interaktyvus]. [Vydmantai]: Kretingos rajono Vydmantų lopšelis-darželis „Pasagėlė“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.pasagele.kretinga.lm.lt/index.php>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai