Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“

Vizija. Mokykla-darželis „Žibutė“ –  kokybiškas švietimo paslaugas teikianti, atvira kaitai ir naujovėms ugdymo įstaiga, kurioje visi bendruomenės nariai bendradarbiauja, dirba, kuria, ugdo(si) saugioje, jaukioje ir estetiškai  patrauklioje aplinkoje.

Misija. Mokykla-darželis „Žibutė“ – ugdymo įstaiga:

 • užtikrinanti nenutrūkstamą savo ugdytinių ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą;
 • teikianti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias švietimo paslaugas;
 • kurianti saugią ir estetišką aplinką kiekvienam mokyklos-darželio bendruomenės nariui;
 • kurianti kiekvieno ugdytinio amžiui, brandai ir socialinei patirčiai tinkamas ir palankias ugdymo(si), socializacijos bei saviraiškos sąlygas;
 • siekianti mokytojų profesinio tobulėjimo;
 • palaikanti glaudžius ryšius su ugdytinių šeimomis, sociokultūrine aplinka;
 • perteikianti ugdytiniams bendrąsias dorovines, vertybines ir ekologinės pasaulėjautos bei pasaulėžiūros nuostatas.

Ugdymas orientuojamas į gamtotyrą, gamtosaugą.

1978–1979 m. sandūroje duris atvėrė dvylikos (iš kurių keturios – lopšelio) grupių, 280 vietų vaikų lopšelis-darželis „Žibutė“.

1992 m. rugsėjo 1 d. Kretingos lopšelis-darželis „Žibutė“ reorganizuojamas į Kretingos darželį-pradinę mokyklą „Žibutė“. 2005 m. keičiasi įstaigos pavadinimas – Kretingos darželis-pradinė mokykla pavadinama Kretingos mokykla-darželiu „Žibutė“.

2008 m. rugsėjo 1 d., vykdant mokyklų tinklo optimizavimo planą, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, prie Kretingos mokyklos-darželio „Žibutė“ prijungiamos Kretingos pranciškonų gimnazijos pradinio ugdymo klasės.

2009 m. rugsėjo 1 d. pasitiko mažesniu klasių skaičiumi. 2009–2010 m. mokykloje-darželyje buvo 4 ikimokyklinio, 2 priešmokyklinio ugdymo grupės, 11 pradinio ugdymo klasių, mokėsi 387 triejų–dešimties metų amžiaus ugdytiniai.

2010–2011 m. mokykloje-darželyje klasių ir grupių skaičius sumažintas: liko 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo  grupės, 10 pradinio ugdymo klasių. Mokėsi 354 vaikai.

2011–2012 m. veikė: 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 2 priešmokyklinio ugdymo klasės, 9 pradinio ugdymo klasės, kuriose mokėsi 308.

2012–2013 m. veikia 3 ikimokyklinio ugdymo grupės, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė, 8 pradinio ugdymo klasės, ugdosi 268 ugdytiniai. Dirba 42 darbuotojai, iš kurių: 3 vadovai, 18 pedagogų, 4 specialistai ir darbuotojai, teikiantys specialiąją, psichologinę ir sveikatos priežiūros pagalbą. Taip pat 17 administracinio ir aptarnaujančio personalo darbuotojų.

Vadovai: Stasė Vaičienė 1978–1980 m., Milda Žilienė nuo 1980 m.

Birutė Naujokaitienė, Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, 2010 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zibute.kretinga.lm.lt/veikla/istorija>.
 2. Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos mokykla-darželis „Žibutė“, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.zibute.kretinga.lm.lt/index.php>.
 3. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai