Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos m. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia

Kretingos senosiose kapinėse palaidotas Jurgis Pabrėža (1771–1849) – t. Ambrozijus – vienuolis pranciškonas, mokslininkas botanikas, liaudies gydytojas. 1895 m. tuometinis pranciškonų vienuolyno gvardijonas br. Feliksas Rimkevičius ant jo kapo pastatė šviesaus granito kryžių su įgilintų raidžių įrašais: priekinėje pusėje „Praed. / Ambrosius / Pabreza“, nugarinėje – „15. / ian. / 1771 / Vixit 79. an. / obiit / 30. / oct. / 1849“ (nugarinėje pusėje įrašas sunkiai įskaitomas).

1933 m. vienuolyno gvardijonas Augustinas Dirvelė ant J. Pabrėžos kapo pastatė 15 kv. m. neogotikos stiliaus mūrinę, iš atskirų konstrukcijų sumontuotą, koplyčią. Antkapį papuošė stačiakampio formos betoninis postamentas su  metaline ažūrine tvorele ir metalinėmis žvakidėmis. Paliktas 1895 m. statytas kryžius.

Koplyčios pastatas kompaktinio tūrio, artimo kvadratui plano, vieno aukšto. Sienos su angomis/nišomis, puoštomis reljefinėmis arkadomis š. v. ir p. r. fasaduose, smailiaarkė įėjimo anga š. r. fasade ir arkinės siauros angos š. r. fasade.

Stogo forma piramidinė keturšlaitė, kampuose keturi stačiakampio plano piramidiniai keturšlaičiai bokšteliai su metaliniais kryžiais viršūnėse, tarp bokštelių ant stačiakampių postamentų stovi keturios betoninės skulptūros: š. r. fasade – šv. Pranciškaus skulptūra, š. v., p. r. ir p. v. fasaduose – angelų skulptūros. Skulptūros atgabentos iš Vokietijos, manoma, kad jos buvo sukurtos Prūsijos meistrų. Viršūnėje – metalinis kryžius.

Koplyčios viduje, p. v. sienoje, smailiaarkėje nišoje – nežinomo autoriaus aliejiniais dažais ant betono sienos tapytas paveikslas „Švč. M. Marija Nuolatinė Gelbėtoja“. Senieji kretingiškiai pasakoja, kad koplytėlės sienoje t. Augustinas Dirvelė įstatęs paties J. Pabrėžos tapytą paveikslą.

Koplyčia nebuvo tvarkyta profesionalių restauratorių, iniciatyvos imdavosi tik pavieniai meistrai. Paveikslas kelis kartus buvo uždažytas. Iki 1990 m. savanoriškai restauravo kretingiškė Ramutė Kisielienė. Tuomet aplink visą paveikslą buvo gėlių ornamentas, apačioje matėsi Kūdikėlio kojelės. Paskutinį kartą restauruotas 2004 m. Paveikslas yra lauke, veikiamas kintančių oro sąlygų, po juo ant lentynėlės deginamos žvakės, kurios sunaikino paveikslo apatinę dalį. Žemaičiai J. Pabrėžą laiko šventuoju, nes prie jo kapo stebuklų yra patyręs ne vienas ligonis. Ant jo kapo ne tik per Vėlines, bet ir paprastomis dienomis deginamos žvakės.

Per laiką įskilo nugarinė koplyčios siena, susidėvėjo pamatai, aptrupėjo apdailos elementai. 2013 m. rudenį restauratoriai sutvirtino įskilusią sieną, atkūrė švč. Mergelės Marijos paveikslą, atnaujino vieno angelo skulptūrą, nuvalė samanas nuo skulptūrų.

1993 m. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Unikalus objekto kodas: 10516.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Jurgio Ambrozijaus Pabrėžos kapo koplyčia. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2013 m. spalio 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC= 10516>.
  2. KANARSKAS, Julius. Ambrozijus Jurgis Pabrėža. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, 2013 [žiūrėta 2013 m. spalio 27 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=67>.
  3. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Kretingiškės norėtų pagelbėti restauratoriams. Pajūrio naujienos, 2013, spalio 31, p. 16.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Restauratoriai tvarkė koplyčią. Pajūrio naujienos, 2013, spalio 22, p. 19.
  5. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Senosios Kretingos kapinės – miesto istorijos perlas. Pajūrio naujienos, 2009, spalio 30, p. 4.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai