Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Šlaveitų kaimas

Šlaveitų kaimas pavadintas pagal pro šalį tekantį Šlaveitos upelį. Kaimas žinomas nuo 1756 m. Jo kapinėse 1796 m. buvo pastatyta koplyčia su barokiniu altoriumi. 1989 m. – nugriauta, o jos vietoje pastatyta baltų plytų mūro koplyčia.

1846 m. Šlaveituose buvo 25 sodybos, o 1870 m. Darbėnų dvarui prievoles atlikinėjo 165 kaimo valstiečiai.

1914 m. bendromis kaimo lėšomis kryžkelėje pastatytas kryžius su 2 kryžmomis ir koplytėlė. Nepriklausomybės metais kaimas buvo Šlaveitų seniūnijos centras. Jame 1923 m. buvo 26 ūkiai ir 176 gyv.

Po karo Šlaveituose pradėta kurti centrinė kolūkio gyvenvietė. 1948 m. pradėjo veikti pradinė mokykla, 1952 m. – biblioteka (1972 m. abi perkeltos į Kumpikų kaimą). 1959 m. kaime gyveno jau 197 žmonės. Tačiau panaikinus kolūkį jų ėmė pastebimai mažėti. 1987 m. buvo tik 99 gyv., o 2001 m. – 68.

Šlaveituose gimė ir užaugo lietuvių rašytoja, prozininkė, visuomenės veikėja, knygnešė, daraktorė Stasė Paulauskaitė–Vaineikienė (1884 m. kovo 31 d. – 1946 m. sausio 12 d.). Iš kaimo yra kilęs Simonas Borisevičius – 1831 m. sukilimo dalyvis, Salantų parapinės mokyklos mokytojas; Valerijonas Černeckis (g. 1957 m. vasario 18 d.) – Lietuvos ir Kretingos r. politinis bei visuomenės veikėjas; Renaldas Reivytis (1968 m. balandžio 5 d. – 2010 m. rugsėjo 5 d.) – kunigas, Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos dėstytojas ir Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos rezidentas vikaro teisėmis.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. BUIKIENĖ, Lina; ir KAZLAUSKIENĖ, Erika. Vaineikienė–Paulauskaitė Stasė. Iš Kretingos personalijų žinynas [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2009 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=233>.
  2. Černeckis Valerijonas. Iš Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, 2011 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/rinkimai/3/Kandidatai/Kandidatas4661/Kandidato4661Anketa.html>.
  3. Istorija. Iš Kretingos rajono Salantų gimnazija [interaktyvus]. Salantai: Kretingos rajono Salantų gimnazija, 2010 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.salantai.kretinga.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=61>.
  4. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 26, p. 3.
  5. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  6. ŠNEIDERAITIS, Antanas. Nuolat ieškojo Dievo. XXI amžius [interaktyvus]. 2010, rugsėjo 17 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://xxiamzius.lt/numeriai/2010/09/17/aktu_02.html>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai