Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos r. Grūšlaukės pagrindinė mokykla

Vizija. Moderni, savarankiška, kiekvienam vaikui sudaranti sąlygas plėtoti savo gebėjimus pagal prigimtines galias, sauganti ir puoselėjanti etnokultūrinį paveldą, demokratiška, saugi mokykla.

Misija. Teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Kurti saugią mokyklos aplinką, atvirą kaitai, tenkinančią mokinių, jų tėvų poreikius, patrauklią savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe.

Mokykla Grūšlaukėje savo metus skaičiuoja nuo 1853 m. Vyskupo Motiejaus Valančiaus laikais joje mokėsi 20 mokinių. XIX a. vid. kaime veikė parapijinė mokykla, kurioje mokėsi 45 vaikai. Po 1863 m. sukilimo valsčiaus centrą perkėlus į Salantus uždaryta ir mokykla, uždrausta lietuviška spauda. Pradinė mokykla Grūšlaukėje buvo atidaryta 1920 m., joje mokėsi iki 60 mokinių, o mokytojų buvo tik vienas, vėliau – du. Patalpos jai buvo nuomojamos iš ūkininkų. Nuo 1942 m. pradžios mokykla veikė pas ūkininką Vytautą Benetį, 1944 m. iškelta pas Antaną Kusą, kadangi prasidėjus karui Benečių mokykloje buvo įkurta karo ligoninė. Mokinių buvo daug, todėl pamokos vykdavo dviem pamainomis. Po metų mokykla vėl buvo perkelta pas Benetį. 1945 m. buvo nuspręsta pastatyti mokyklai atskirą pastatą. 1946 m. gegužės 22 d. kilus gaisrui Grūšlaukės kaime, sudegė ir mokykla, todėl ji buvo perkelta į Peldžių pradinę mokyklą. Čia mokiniai laikė tik ketvirtos klasės egzaminus. 1946 m. rudenį mokykla įsikūrė pas E. Rūtienę, Galalyje ir pas P. ir F. Lapinskus. Mokyklos veikė dviem pamainom. Mokyklose dirbo Adolfina Mačernytė, Kazys Dobrovolskis, Elena Urbonavičiūtė, Albinas Anužis, Feliksas Alonderis. 1949–1950 m. atidaryta Grūšlaukės septynmetė mokykla. 1961 m. mokykla reorganizuota į aštuonmetę.

Dabartinis mokyklos pastatas iškilo 1975 m. 1990 m. mokykla pertvarkyta į devynmetę, vėliau, 1999 m., į pagrindinę mokyklą, kurioje 2000 m. buvo išleista pirmoji dešimtokų laidą. Nuo 2002 m. mokykla pasirinko etnokultūrinę kryptį. 2009 m. renovuotas mokyklos pastatas. 2012 m. buvo panaikintas vienas 1–4 klasių komplektas, bei sujungtos 1 ir 2 klasės. 2013 m. į naujas mokyklos patalpas taip pat įsikėlė ir Grūšlaukės darželis.

Mokyklos vadovai: Elena Urbonavičiūtė (nuo 1949 m.), vėliau – Justinas Bierontas, Jurgis Račkauskas (1954–1957 m.), Ala Šilgalienė (1975–1978 m.), Jonas Paulikas (1978–2008 m.), Petronėlė Jocienė (nuo 2008 m.)

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. GEDVILAITĖ, Rasa. Grūšlaukės mokyklai – 160 metų. Švyturys, 2013, gruodžio 11 d., p. 5, 7.
  2. Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla [interaktyvus]. [Grūšlaukė]: Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla, [b. m.] [žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.gruslauke.kretinga.lm.lt/index.php>.
  3. Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla [brošiūra]. [b. v.]: [b. l.], 2004.
  4. Veikla: Veiklos aprašai: Kretingos r. Grūšlaukės pagrindinė mokykla. Iš Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla [interaktyvus]. [Grūšlaukė]: Kretingos rajono Grūšlaukės pagrindinė mokykla, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. liepos 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.gruslauke.kretinga.lm.lt/images/Dokumentai/Word_dok/Veiklos_aprasas_2010.doc>.
  5. STONKUVIENĖ, Laima. Atnaujinus mokyklą išsipildys ne viena svajonė. Švyturys, 2011, nr. 35, p. 6.
  6. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Grūšlaukės mokiniai ir darželinukai – po vienu stogu. Pajūrio naujienos, rugsėjo 27, p. 7.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai