Temos

Atnaujinta 2018-12-12

Tūbausių k. I senosios kapinės (Markapiai)

Tūbausių k. pirmosios senosios kapinės, vad. Maro kapais, Senovės kapais, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Tūbausių k. žemių pietiniame pakraštyje, kelio Kurmaičiai-Genčai kair. pusėje, Akmenos upės kair. kranto aukštumoje, apie 0,3 km į rytus nuo Akmenos. Kitapus kelio yra Tūbausių senovės gyvenvietė.

Kapinaitės ovalo formos, nežymiai pailgos šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi, 85 m ilgio ir 20 m pločio, teritorija apima 0,06 ha. Datuojamos XVI–XIX a. Čia palaidoti nuo maro epidemijos mirę Tūbausių k. gyventojai, o senovėje, manoma, kad jose buvo laidojami kariai.

Nuo seno kapinės buvo aptvertos akmenų tvora, jose stovėdavo aukšti ąžuoliniai kryžiai ir medinės koplytėlės su šventųjų skulptūromis. Paskutiniai 4 kryžiai ir stogastulpiai nugriuvo XX a. 8 dešimtmetyje.

1936 m. kapines, kaip kultūros paminklą, išaiškino Kretingos muziejaus darbuotojai. 1959 m. kapines žvalgė ir aprašė Kretingos muziejaus darbuotojas J. Mickevičius, 1993 m. – J. Kanarskas.

Paskelbtos Lietuvos Respublikos kultūros vertybe 1998 m. balandžio 21 d.

Lina Buikienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2015 m. gruodžio 5 d.]. Prieiga per internetą <http://old.kretingospranciskonai.lt/indexe191.html?option=com_content&view=article&id=115:senosios-kapins&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&Itemid=71>.
  2. KANARSKAS, Julius. Tūbausių kaimas: [mašinraštis]. Kretinga, [1993]. Kretingos muziejaus archyvas, 21 lap.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai