Temos

Atnaujinta 2020-01-11

VšĮ Pranciškonų gimnazija

Vizija. Moderni, atvira naujovėms ir gyvenimo iššūkiams mokykla, garsėjanti ugdytinių pasiekimais ir krikščioniška veikla. Gimnazija pranciškoniška dvasia ugdo laisvą, pilietišką, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, gebančią rinktis prasmingus gyvenimo ir veiklos tikslus, puoselėjančią katalikų tikėjimą, tautos tradicijas bei kultūrą.

Misija. Teikti kokybišką pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, išugdyti harmoningą, kūrybingą, pilietišką ir savarankišką asmenybę, kuri įsisąmonintų krikščioniškąsias vertybes, gebėtų pasirinkti prasmingą mokymąsi ir gyvenimo kelią, siektų savo artimųjų ir Lietuvos valstybės gerovės.

VšĮ Pranciškonų gimnazija yra nevalstybinė mokykla, teikianti valstybės nustatytus standartus atitinkantį išsilavinimą, mokinių auklėjimą grindžianti krikščioniškomis vertybėmis. Pranciškonų gimnazija – vienintelė nevalstybinė Kretingos r. mokykla. Ji pavaldi Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos švento Kazimiero provincijai. Joje mokiniai gauna ne tik visapusišką ir kokybišką išsilavinimą, patogią, saugią bei modernią aplinką, bet ir išskirtinį dėmesį sielovadai, katalikiškų vertybių ugdymui.

Pranciškonų gimnazija atkurta 1933–1940 m. gyvavusios Pranciškonų ordino gimnazijos pagrindu (žr. Kretingos mokyklos istorija). 1940–1950 m. ši ugdymo įstaiga tampa valstybine Kretingos gimnazija, nuo 1950 m. jos vietoje įsteigiama vidurinė mokykla. Ilgą laiką tai vienintelė vidurinė mokykla mieste. 1976 m. ji pavadinta Kretingos 1-ąja vidurine mokykla (iki 1992 m.). Į Kretingą sugrįžus broliams pranciškonams, 1992 m. įsteigiama Katalikiškoji vidurinė mokykla. 1994 m. mokyklai leidžiama įkurti humanitarinio profilio gimnazijos klases. 1998 m. gegužės 28 d. mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas, grąžinamas senasis Pranciškonų gimnazijos vardas. 2008 m. Kretingos rajono savivaldybės taryba patvirtina Kretingos pranciškonų gimnazijos likvidavimo projektą. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. likviduotos gimnazijos bazėje pradėjo veikti Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija (VšĮ Pranciškonų gimnazija), kurios steigėjai yra vienuoliai pranciškonai.

2007 – 2014 m. įgyvendinus Europos sąjungos Struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Pranciškonų gimnazijos Kretingoje infrastruktūros modernizavimas“, mokyklos patalpos tapo šiltesnės ir patogesnės.

Gimnazijos vadovai: V. Šliogeris (1932–1934 m.), S. Pupaleigis(1934–1937 m.), tėv. B. Zajančkauskas OFM (1937–1940 m.), M. Antanėlis (1944–1945 m.), J. Gedgaudas (1945–1947 m.), V. Ereminas (1947–1948 m.), J. Macelis (1948–1952 m.), A. Bakštys (1952–1955 m.), A. Daugelė (1955–1967 m.), V. Misevičius (1967–1972 m.), A. Lukavičius (1973–1987 m.), J. Žilinskas (1987–1991 m.), A. Radikienė (1992–2005 m.), L. Šidlauskas (nuo 2008 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Pranciškonų gimnazija [interaktyvus]. Kretinga: Viešoji įstaiga Pranciškonų gimnazija, 2011 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kpg.lt>.
  2. MICKUTĖ, Virginija. Kretingos pranciškonų gimnazija: dvasinga mokykla, į kurią norisi ateiti… Pajūrio naujienos, 1998, gegužės 22, p. 8.
  3. ŠNEIDERYTĖ, Aušra. Renovacija – visų mūsų siekių palaikymas beipripažinimas. Švyturys, lapkričio 6 d., p. 9.
  4. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Likviduoja Pranciškonų gimnaziją. Pajūrio naujienos, 2008, vasario 29, p. 2.
  5. JOMANTAITĖ, Diana. Pranciškonų gimnazijos vizija – moderni katalikiškomis vertybėmis grindžiama mokykla. Pajūrio naujienos, 2010, balandžio 13.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai