Temos

Atnaujinta 2023-09-19

Kultūra

Už rajono bendrosios kultūros ugdymą ir etnokultūros puoselėjimą, savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų, muziejų ir kitų kultūros įstaigų steigimą bei veiklos priežiūrą Lietuvoje atsakingos rajonų savivaldybių administracijos.

Kretingos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus ir kitų šaltinių 2011 m. duomenimis, Kretingos rajone yra 44 kultūros įstaigos: Viešoji biblioteka ir 18 jos filialų rajono kaimuose bei 1 Salantų mieste, 2 muziejai, 2 kultūros centrai, 19 rajono kultūros centrų filialų.

Penkios rajono kultūros įstaigos – Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos rajono kultūros centrasKretingos rajono Salantų kultūros centrasKretingos muziejus ir Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejus – yra biudžetinės, kurių steigėja – Kretingos rajono savivaldybė.

Nors kultūros įstaigų tinklas nėra reglamentuojamas įstatymų (išskyrus bibliotekų tinklą), kultūros įstaigos rajone yra išsidėsčiusios tolygiai, t. y. visuose didesniuose rajono kaimuose, Kretingos ir Salantų miestuose.

Kretingos rajono savivaldybės administracija suteikia rajono kultūrai nusipelniusiems asmenims Kretingos rajono Garbės piliečio vardą, steigia Kultūros ir meno premijas. Nemaža dalis Kretingos rajono kultūros įstaigų savo kultūrinių projektų įgyvendinimui lėšų gauna iš Kretingos rajono savivaldybės.

Kretingos rajone fiksuojamas ir saugomas archeologinismitologinisistorinisarchitektūrosdailės, gamtos paveldas.

Erika Kazlauskienė; Lina Buikienė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos struktūros schema [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2010 [žiūrėta 2010 m. gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/struktura_kontaktai>.
  2. Kultūra [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė: plėtra: Rajono plėtros planas. [Kretinga]: [Kretingos rajono savivaldybės administracija], [2007] [žiūrėta 2007 m. rugpjūčio 2 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/files/file/pletra_2007_2013/2007_2_5_KULTURA.doc>.
  3. Kultūros centro filialai [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono kultūros centras. Kretinga: Kretingos rajono kultūros centras, 2010 [žiūrėta 2010 m. gruodžio 15 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingarkc.lt/meno-kolektyvai/filialu/66-filialai>.
  4. Kultūros įstaigos [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybė. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybė, 2011 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/?q=node/344>.
  5. Valdymo struktūros schema [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono kultūros centras. Kretinga: Kretingos rajono kultūros centras, 2011 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretingarkc.lt/struktura-ir-kontaktai/strukturos-schema>.
  6. Valdymo struktūros schema [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono Salantų kultūros centras. Salantai: Kretingos rajono Salantų kultūros centras, 2010 [žiūrėta 2011 m. gruodžio 6 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.salantukc.lt/struktura-ir-kontaktai/strukturos-schema>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai