Temos

Atnaujinta 2018-10-01

Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia

Bažnyčia yra Budrių kaime, 6 km į pietus nuo Kartenos, 15 km į rytus nuo Kretingos. Bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.

Apie1753–1763 m. Žemaičių vyskupijos kapitulos prelatas Vjušinskas Budriuose pastatė pirmąją koplyčią, tapusią Kartenos parapijos filine bažnyčia. 1926 m. įkurta parapija. 1903 m. kunigo Povilo Svilo bei parapijiečių pastangomis pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Projekto autorius nežinomas. 1934–1939 m. joje klebonavo iš Rusijos grįžęs K. Andriekus.

Bažnyčia stačiakampio plano, vienanavė su atviru bokšteliu ir apside. Pastatas medinis, apkaltas išilginėmis lentomis, su aukštais gotikinės formos langais. Stilius: istorizmo laikotarpis neogotikos ir pasaulietinės kurortų architektūros įtakoje. Viduje trys puošnūs mediniai altoriai ir dailiai išdrožinėta sakykla. Prie bažnyčios, šventoriaus kampe, stovi medinė dviejų aukštų varpinė su reto pavidalo laužytu lėkštu stogu. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

2005 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr.: ĮV-190 Budrių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia, šventoriaus tvora, vartai bei varpinė pripažinti valstybės saugomu nekilnojamųjų kultūros vertybių kompleksu.

2008 metais suremontuota ir atnaujinta bažnyčia bei šalimais esanti varpinė.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. JANKEVIČIENĖ, Algė. Lietuvos TSR medinių varpinių architektūra. Lietuvos TSR architektūros klausimai. Vilnius, 1966, t. 3, p. 141.
 2. JANKEVIČIENĖ, Algė. Žemaičių medinių bažnyčių architektūra. Vilniaus dailės akademijos darbai. Vilnius, 1996, t. 9, p. 70.
 3. KVIKLYS, Bronius. Lietuvos bažnyčios. Čikaga, 1980, t. 1, p. 57.
 4. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Bostonas, 1964, t. 4, p. 338.
 5. MISIUS, Kazys; ir  ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 373-374.
 6. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
 7. STONUKUVIENĖ, Laima. Budrių bažnyčia ir varpinė prikeltos naujam gyvenimui. Švyturys, 2008 liepos 19, p. 1, 3.
 8. Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia.  Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=30573&lang=lt>.
 9. VALANČIUS, Motiejus. Raštai. Vilnius, 1972, t. 2, p. 203.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai