Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Genčų k. koplytėlė su Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, šv. Antano ir nežinomo šventojo skulptūromis

Genčų k., Paupio g. sodyboje, stovi mūrinė, kompaktiško tūrio koplytėlė su šventųjų skulptūromis. 1990 m. šią koplytėlę pastatė sodybos šeimininkas Povilas Jakumas.

Koplytėlės stogas dvišlaitis, puoštas kalvio darbo geležiniu kryžiumi, nukaltu XX a. 9-ajame dešimtmetyje.

Viduje yra medinės XIX a. pab. – XX a. pr. nežinomo dievdirbio drožtos Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios (50x17x11 cm) ir šv. Antano (50x14x12 cm) skulptūros. Pagal šv. Antano kairės rankos padėtį galima teigti, kad ant jos turėjo būti Kūdikėlio Jėzaus skulptūrėlė.

Koplytėlėje yra ir XX a. pirmojo ketvirčio Grūšlaukės k. dievdirbio Juozapo Paulausko (1860–1945) sukurta aptrupėjusi, nusilupusiais dažais nežinomo šventojo skulptūra (24x9x6 cm, pagrindo aukštis 3 cm).

Genčų k. koplytėlė su skulptūromis 2006 m. įrašyta į Kultūros paveldo registrą. Unikalus objekto kodas: 31026.

Jolanta Klietkutė, 2015

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Koplytėlė su skulptūromis. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 12 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=31026>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai