Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kašučių akmuo su dubeniu (neišlikęs)

Akmenį 1967 m. rado Ignas Jablonskis Kašučių k., Kretingos raj., netoli Kašučių ežero, 150 m į vakarus nuo Akmenos upės  deš. kranto, aukštumoje. Akmuo masyvus, jo rytinėje dalyje buvo iškaltas pailgas 72 cm ilgio, ir 18 cm gylio dubuo. Dubens plotis siekė 45 cm šiaurinėje dalyje, o pietinėje – 65 cm. Akmens pietinėje dalyje matėsi vertikalios tašymo žymės, kurios tęsėsi 1,7 m ilgyje. Norėta jį padaryti labiau apskritą, tačiau tašymas liko nepabaigtas. Žiūrint į šiaurę dubens vakarinėje pusėje būta 25 cm ilgio ir 8 cm gylio griovelio, kurio kilmė greičiausiai gamtinė. Akmens išsaugoti nepavyko, jį apie 1969 m. išvilko ir sunaikino melioratoriai. 0,65 km į šiaurės rytus nuo buvusios akmens stovėjimo vietos yra Kašučių (Dubašių) kapinynas (II–XIII a.).

Aurelija Gelminauskienė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. JABLONSKIS, Ignas. Dubenuotieji akmenys ir kiti originalai [Rankraštis]. Kretinga: Igno Jablonskio rankraščių fondas. 2, 1960-1974 p. 64.
  2. Kašučių akmuo su dubeniu. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. gruodžio 16 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Ka%C5%A1u%C4%8Di%C5%B3_akmuo_su_dubeniu>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai