Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Šv. Barboros paveikslas

Šv. kankinė Barbora labai gerbiama Kretingos bažnyčioje: 1759 m. jai buvo dedikuotas atskiras altorius, jos skulptūrėlė (vienintelė moteriškos giminės) stovi sakykloje tarp šventųjų apaštalų skulptūrų, taip pat šios šventosios skulptūra puošia Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo altoriaus dešinįjį kapitelį.

Šv. Barboros paveikslas yra Kretingos bažnyčios kairiosios navos priekyje, dešinėje pusėje stovinčio Šv. Barboros altoriaus pirmajame tarpsnyje. Tai 188×108 cm dydžio nežinomo meistro drobėje aliejiniais dažais tapytas paveikslas. Masyvi šventosios figūra užima visą paveikslo plokštumą. Ji vaizduojama kontrapostu melsvo debesuoto dangaus peizaže, kairiajame paveikslo krašte – tamsaus bokšto fragmentas, dešinės pusės fone – ežero pakrantėje pilies bokštas su trimis langais. Barbora pavaizduota basa, vilkinti tamsios vyšninės spalvos apdarą, purpurinės spalvos apsiaustą, apie kaklą plaikstosi balta juosta, galvą juosia spygliuotas vainikas, dešinėje rankoje laiko palmės šakelę. Kairėje pusėje prie šventosios kojų stovi taurė.

Šv. Barbora yra viena iš populiariausių mergelių kankinių, gyvenusi I a. Jos atributai – taurė ir bokštas su trimis langais, vaizduojamas jos rankose arba fone už nugaros.

Pasak legendos, Barboros tėvas pagonis Dioskuras pastatė bokštą su dviem langais ir ilgam išvykdamas įkurdino jame savo dukterį, taip norėdamas apsaugoti nuo gerbėjų. Barbora slapta paprašė tarno, kad padarytų trečią langą. Grįžusiam tėvui jis paaiškino, kad siela šviesą gauna pro tris langus – Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią – ir trys yra viena. Tėvas, supratęs, kad duktė yra krikščionė, labai užsirūstino ir perdavė ją romėnų valdžiai. Barbora atsisakė išsižadėti tikėjimo ir buvo nukirsdinta jos tėvo kardu. Tėvą staiga nutrenkė žaibas ir jo kūnas sudegė.

Tikima, kad šv. Barbora apsaugo nuo staigios mirties žaibo ar audrų metu. Ji taip pat yra artilerijos, parako, gaisrininkų ir visų, kuriems gresia staigi mirtis, globėja.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. RAKIENĖ, Sofija. Kretingos bažnyčia: istorija ir menas. Pajūrio naujienos, 2000, gruodžio 15, p. 10.
  2. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. birželio 1 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/9bc32a82-4390-4245-b8f5-a410413be07c>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai