Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Ilginių kaimas

Ilginių vienkiemis minimas 1779–1781 m. Palangos seniūnijos inventoriuje, jis buvo įsikūręs Auksūdžio žemės pietvakariniame pakraštyje, Gudiškių ganyklose. Ilginių kaimas pažymėtas 1921 m. Vokietijoje išleistame kariniame topografiniame žemėlapyje, parengtame Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse. Jo žemės rytiniu pakraščiu okupacinė vokiečių valdžia 1915 m. nutiesė geležinkelį Bajorai–Priekulė. 1923 m. Ilginių kaime buvo 4 ūkiai ir 26 gyv. 2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 9 žmonės.

Kaime veikia vienas didžiausių Lietuvos pajūrio regione Ilginių žvyro karjeras (27,1 ha), kurį eksploatuoja valstybinė įmonė „Klaipėdos regiono keliai“.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai