Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacija (popiežiaus teisių) (MC)

(Motinos Teresės seserys)

Dievo Meilės Misionierės (MC) (angl. Missionaires of Charity) yra Katalikų Bažnyčios tarptautinė vienuolių bendruomenė. Įkūrėja – palaimintoji Kalkutos Motina Teresė (1910–1997).

Misija: dalyvauti Bažnyčios misijoje skelbti Evangeliją visoms tautoms. Ypatingoji kongregacijos misija – padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.

Tikslas: mylėti Jėzų Kristų, pasislėpusį vargšuose, ir Jam tarnauti.

Charizma: „Aš trokštu“ – kaip Dievo Meilės Misionierės, seserys pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.

1946 m. Loreto kongregacijos Kalkutoje (Indija) vienuolė Motina Teresė gavo Šventosios Dvasios įkvėpimą palikti savo vienuolyną ir įkurti naują bendruomenę, kuri pasiaukotų tarnystei vargingiausiems iš vargšų. 1950 m. gautas Bažnyčios leidimas oficialiai įkurti Dievo Meilės Misionierių kongregaciją. Pirmieji namai buvo Kalkutoje, vėliau – ir kituose Indijos miestuose, nuo 1965 m. – kituose kraštuose. 1989 m. įsteigti pirmieji namai Tarybų Sąjungos teritorijoje – Maskvoje. 2005 m. pasaulyje buvo 4713 seserų (89 tautybių), 743 namai 134 kraštuose: 242 namai Indijoje, 501 – kituose kraštuose.

Pirmieji MC namai Lietuvoje įsikūrė Kretingoje 1991 m. kovo 19 d., vėliau – 1994 m. sausio 1 d. – Vilniuje. Kretingoje yra 6 seserys, Vilniuje – 6 seserys.

Veikla Kretingoje: globos namai sergantiems benamiams, alkoholikams ir tiems, kurie niekur kitur negali surasti pagalbos; šeimų, vienišų žmonių ir ligonių lankymas, suteikiant dvasinę ir materialinę pagalbą.

Lankymo dienos ir valandos derinamos telefonu.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. [Atsakymas į pateiktą anketą Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacijai] [rankraštis]. [Kretinga], 2007 m. gruodžio 8 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  2. Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai. Iš Vilniaus arkivyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.]. Prieiga per internetą: <http://vilnius.lcn.lt/vienuolijos/moteru/>.
  3. Motinos Teresės seserys (MC). Iš Pašvęstasis gyvenimas Lietuvoje [inetraktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vitaconsecrata.lt/motinos-tereses-seserys-mc>.
  4. Motinos Teresės seserys (MC). Iš Schola cantorum de Regina pacis [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.regina-pacis.org/skaitiniai/motinos-tereses-seserys>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai