Temos

Atnaujinta 2018-10-16

Nepriklausomybės paminklas Darbėnuose

Nepriklausomybės paminklas yra Darbėnų centre, ties bažnyčia ir aikšte. Jis statytas minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį, XX a. 3-iojo dešimtmečio pabaigoje. Galima spėti, kad paminklas Darbėnuose iškilo 1930 – Vytauto Didžiojo – metais (senieji darbėniškiai šį paminklą taip ir vadina „Vytauto Didžiojo“).

1928 m. minint Lietuvos nepriklausomybės 10-metį ir ruošiantis sutikti prezidentą A. Smetoną, toje vietoje, kur dabar stovi paminklas, miškininko M. Daujoto iniciatyva buvo įrengtas skverelis, pasodinti jauni medžiai.

Senosios nuotraukos liudija, kad paminklas buvęs tokios pat formos kaip ir dabar, tik nišos buvo įrengtos trijuose paminklo fasaduose. Jų apvadai buvo betoniniai, profiliuoti. Priekinės nišos betoninėje lentoje buvo įspaustas įrašas: „1918–1928. Lietuvos nepriklausomybės dešimties metų sukaktuvėms atminti“.

Paminklas netiko tarybų valdžiai ir 1950 m. gegužės 27 d. Darbėnų valsčiaus DŽDT vykdomasis komitetas priėmė sprendimą „Dėl seno buržuazinio paminklo nuardymo“. Paminklą nugriauti pavesta Darbėnų komjaunuoliams. 1962 m. jis buvo nuardytas ir įverstas į statomų kiaulidžių pamatų duobę.

1989 m. vietoje nugriauto paminklo darbėniškių rūpesčiu pastatytas naujas. Jis mūrytas iš Darbėnų apylinkėse surinktų akmenų, keturkampės piramidės pavidalo (primena Kaune esantį paminklą Nežinomam kariui). Paminklo viršūnę puošia metalinis ornamentuotas kryželis, pagrindo fasado plokštumą – apskrita metalinė plokštelė su Vyčio atvaizdu. Priekinio fasado apačioje – juodos spalvos šlifuoto akmens blokeliais aprėminta niša, kurioje pritvirtinta varinė plokštelė su išlietais Gediminaičių stulpais ir užrašu: „Lietuvos nepriklausomybė. 1918–1928 m. Atstatyta 1989 m.“ Architektas Edmundas Giedrimas.

Darbėniškių kančias bolševikinio teroro metais mena ties Nepriklausomybės paminklu 1969 m. pastatytas koplytstulpis su Rūpintojėlio skulptūra, skirtas 1941–1953 m. tremtiniams atminti.

Jolanta Klietkutė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų miestelio istorijos ir kultūros paminklai. Švyturys, 1991, rugpjūčio 28, p. 3.
  2. PAULIKIENĖ, Danutė. Nepriklausomybės paminklas. Iš Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai [interaktyvus]. Darbėnai, 2007, p. 12 [žiūrėta 2013 m. gegužės 10 d.] Prieiga per Internetą:
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai