Temos

Atnaujinta 2018-10-03

Joskaudų kaimas

Joskaudų kaimas įsikūrė XVI a. Pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Joskaudas daugiskaitinės formos. XVI–XVIII a. priklausė Palangos seniūnijai, dvarui ir parapijai, 1861–1950 m. – Palangos valsčiui.

XVIII a. įkurtas Joskaudų palivarkas, stovėjo Palangos dvaro karčema. 1819 m. kaimas prijungtas prie Kuršo gubernijos. Jame pradėjo kurtis latvių kilmės evangelikai liuteronai, įsteigtos evangelikų liuteronų kapinės. 1919 m. latvių kariuomenei užėmus Palangos valsčių, kaimas tapo Latvijos teritorijos dalimi, o 1921 m. grąžintas Lietuvai.

2001 m. gyv. surašymo metu kaime gyveno 42 žmonės.

Iš Joskaudų kilęs Vladas Jurgutis (1885–1966) – kunigas, ateitininkų pradininkas, ekonomikos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Banko organizatorius.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. TAMAŠAUSKAS, Kazimieras. Jurgutis Vladas. Iš Visuotinė lietuvių enciklopedija. Vilnius, 2006, t. IX, p. 56–57. ISBN 5-420-01591-9.
  2. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, liepos 25, p. 3.
  3. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai