Temos

Atnaujinta 2018-10-11

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Bažnyčia yra Kartenos miestelyje, prie Kretingos–Plungės kelio, Minijos slėnio dešiniajame krante, 15 km į šiaurės rytus nuo Kretingos. Bažnyčia priklauso Palangos dekanatui.

Pirmoji medinė Kartenos bažnyčia, pastatyta Mikalojus Sapiegos, minima 1619 m. 1634 m. M. Sapiega dovanojo bažnyčiai jurisdiką miestelyje ir Gudeliškės palivarką su Abakų, Budrių ir Šmilkščių kaimais (70 valakų).

Šiai bažnyčiai susenus, 1764 m.Kartenos savininkas pakamris Jokūbas Nagurskis kartu su parapijiečiais pastatė naują bažnyčią, kuri 1873 m. gegužės 23 d. sudegė. Caro prašyta leisti statyti naują mūrinę, tačiau 1874 m. duotas leidimas statyti tik medinę bažnyčią, kuri išliko iki šių dienų.

Dabartinė, trijų navų (kaip ir ankestesnės) bažnyčia pastatyta 1875 m. klebono Izidoriaus Beresnevičiaus ir parapijiečių lėšomis. 1881 m. bažnyčią konsekravo vyskupijos valdytojas sufraganas Aleksandras Beresnevičius. Parapija priklauso Palangos dekanatui.

Bažnyčios fasadas yra neobarokinis, su medžio technikai svetimais išraitymais. Priekinis keturkampis bokštas primena miniatiūrinę varpinę, iškeltą ant bažnyčios stogo. Bažnyčia stačiakampio plano, su 2 bokšteliais, pristatytomis zakristijomis. Viduje yra plati, aukšta centrinė nava ir 2 žemos šalutinės. Įrengti 3 altoriai, išskirtinai dailaus darbo sakykla. Bažnyčioje yra išlikęs 1715 m. metalinis kryželis-relikvijorius, vieni archaiškiausių rajone istoriniai vėlyvojo baroko–klasicizmo stiliaus vargonai (1774 m.).

Šventorius aptvertas akmenų tvora degtų plytų mūro pseudogotikiniais vartais su piramidiniu bokštu centre ir kalvio darbo ornamentuotais kryželiais. Jo pakraščiuose stovi 14 akmens mūro koplytėlių, pora kryžių ir koplytstulpių, pietiniame  kampe – stambių proporcijų medinė varpinė (1860 m.).

Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kompleksas 2005 m. paskelbtas valstybės saugoma kultūros vertybe.

Virtuali Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios panorama.

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=23590&lang=lt>.
 2. Kartenos bažnyčia. Iš Salantų regioninis parkas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 8 d.]. [Salantai]: Salantų regioninio parko direkcija, 2011. Prieiga per internetą: <http://www.salanturp.lt/16038/kultura/architektura/kartenos-baznycia.html>.
 3. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 333-336.
 4. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 375-376.
 5. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
 6. POVILIONIS, Girėnas. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonai. Iš Naujasis vargonų forumas [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 8 d.]. [b.v]: Vita Vaitkienė, NVF, [b.m.]  Prieiga per internetą: < http://www.vargonai.lt/vargonai_kartena.htm>.
 7. ŠUKEVIČIUS, Kostas Rimantas. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia [interaktyvus]. Iš Lietuva panoramose. [Vilnius]: Panoramas.lt; UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos“, 2006 [žiūrėta 2012 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1962&lg=2>.
 8. VAŠKYTĖ, Viktorija. Atgaivinta vargonų muzika – kelias į Viešpatį. Pajūrio naujienos, 2006, spalio 27 d. [žiūrėta 2011 m. vasario 8 d.] Prieiga per internetą: <http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=784>.
 9. ŽIEMYTĖ, Ivona. Kartenos bažnyčios vargonai atvėrė paslaptį. Vakarų ekspresas, 2007, rugsėjo 28 [žiūrėta 2011 m. vasario 8 d.] Prieiga per internetą <http://www.ve.lt/naujienos/kultura/kulturos-naujienos/kartenos-baznycios-vargonai-atvere-paslapti-10016>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai