Temos

Atnaujinta 2018-12-03

Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Vizija. Universali šiuolaikinė švietimo įstaiga, teikianti socialines-edukacines paslaugas 1–7 metų vaikui, jo šeimai, tradicijų ir papročių puoselėjimu prisidedanti prie bendros kultūros plėtros Kretingos rajone.

Misija. Taikydama lanksčius vaikų ugdymosi modelius, tenkina šeimų poreikius. Užtikrina: saugumo, pažinimo, aktyvumo, saviraiškos, sveikatingumo, kultūros ugdymosi poreikius kiekvieno vaiko, kaip  bręstančios asmenybės. Parengia mokytis pagal pradinio ugdymo programas.

Kretingos miesto lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pirmosios grupės pradėjo kurtis 1976 m. gruodžio mėn. Oficiali įsteigimo data – 1977 m. vasario 8 d. 1994 m. įregistruotas Klaipėdos apskrities viršininko administracijoje pavadinimu Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“. 2004 m. lopšeliui darželiui suteiktas paramos gavėjo statusas juridinių asmenų registre.

Nuo 1991 m., sumažėjus vaikų skaičiui, viename lopšelio-darželio korpuse įkurdintos tuometinės Kretingos J. Pabrėžos vidurinės mokyklos pradinės klasės.

1996–1997 m. m. vėl padidėjus vaikų skaičiui, lopšelyje-darželyje sukomplektuotos dvi lopšelio grupės, šešios ikimokyklinio ugdymo grupės, dvi priešmokyklinio ugdymo grupės su atskira valgyklėle ir sporto sale.

1995 m. lopšelio-darželio bendruomenė pasirinko etnokultūrinio ugdymo kryptį.

Nuo 2007 m. vykdoma Kretingos lopšelio–darželio „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

2007–2013 m. buvo vykdoma lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ pastato renovacija.

Vadovai: Danutė Šopagienė (1976–1977 m.), Petrutė Petronienė (1977–2003 m.), Veronika Kerėnienė (nuo 2003 m.).

Birutė Naujokaitienė, Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos lopšelis–darželis „Ąžuoliukas“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.azuoliukas.kretinga.lm.lt/index.php>.
  2. Istorija: apie mus. Iš Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.azuoliukas.kretinga.lm.lt/veikla/istorija>.
  3. Lopšelio-darželio misija, vizija, filosofija. Iš Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, 2010 [žiūrėta 2013 m. gruodžio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.azuoliukas.kretinga.lm.lt/veikla/veiklos-kryptys/lopselio-darzelio-misija-vizija-filosofija>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai