Temos

Atnaujinta 2018-10-11

Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia

Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia stovi prie Juodupio upelio, Mikoliškių kaimo centre. 1911 m. pastatyta Mikoliškių dvarininko, carinės armijos generolo leitenanto, karo inžinieriaus Liucijono Bronišo iniciatyva ir lėšomis Mikoliškių dvaro žemėje.

1908 m. L. Bronišas dvare pastatė koplyčią, kurioje Žemaičių vyskupas Budrių klebonui leido kartą per mėnesį aukoti šv. Mišias.

1909 m. gavęs Kauno gubernatoriaus leidimą katalikų koplyčios statybai, L. Bronišas, manoma, pats suprojektavo stačiakampę, vienabokštę, apvalių rąstų, apkaltą stačiomis lentomis, trinavę bažnyčią laužyto kontūro stogu virš pagrindinio vakarų fasado. 1910 m. spalio 17 d. Budrių bažnyčios kunigas Felicijonas Lelis pašventino bažnyčios pamatų kertinį akmenį. Lėšomis, miško medžiaga bei jos pargabenimu statyboms rūpinosi fundatoriai Liucijonas ir Emilija Bronišai, statybininkams už darbą mokėjo aplinkinių kaimų ūkininkai.

Bažnyčios pastato architektūroje esama neogotikos bruožų, o fasadų linijų kampuotumas asocijuojasi su XX a. pr. Palangoje pastatytos vilos „Jūros akis“ architektūra. Po L. Bronišo mirties, nuo 1913 m., bažnyčios vidų, kuriame iki 4-ojo dešimtmečio vidurio stovėjo vienintelis šv. Juozapo altorius, baigė įrengti jo sūnus Juozapas Bronišas. Įrengti 4 altoriai.

Nuo 1911 m. Mikoliškių bažnyčia buvo Gargždų parapijos filija. 1926 m. įkurta parapija, priklausė Rietavo dekanatui. Iki XX a. 3-iojo dešimtmečio vidurio šventoriuje pastatyta medinė tritarpsnė varpinė, su langeliais viršutiniame tarpsnyje bei keturšlaičiu stogeliu. Medinių statinių tvora aptvertas ir eglėmis apsodintas šventorius. XX a. 4-ajame dešimtmetyje rekonstruotas bažnyčios bokštas, sienos išorėje apkaltos lentomis, viduje pseudobazilikiniu stiliumi rekonstruotas lubų skliautas, apie 1935-1936 m. bažnyčioje pastatyti šoniniai Švč. Marijos ir Šv. Barboros altoriai. 1940 m. iš Budrių bažnyčios atvežtas centrinis Šv. Juozapo altorius.

Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia savita, neprimenanti mūrinių sakralinių pastatų, suręsta iš apvalių medinių rąstų, stačiakampė trinavė, su zakristijos priestatėliu kairėje. Stogo priekis laužyto kontūro, su anksčiau buvusiomis atviromis, o dabar – apkaltomis lentelėmis, spyrinėmis konstrukcijomis. Skydą puošia šešiakampės žvaigždės formos langas. Arkines, dailiais apkaustais papuoštas duris pridengia įmantriai išlankstytas stogelis. Pastato priekyje ant kraigo kyla kvadratinis bokštelis su aštuonkampės prizmės formos antru tarpsniu, užbaigtas tokia pat aštuonkampės formos smailiuke su metaliniu kryžiumi. Šoninius fasadus skaido langai su kampo formos sąramomis, o tiesią galinę sieną juosia laužytas karnizas. Tarplangiuose ir pastato kampuose buvusi atvira išsikišusi rąstų konstrukcija sumažinta ir apkalta lentomis, dabar sudaro menčių įspūdį.

1978 m. remontuotas bažnyčios stogas su bokštu. 1983-1989 m. bažnyčią aptarnaujant disidentinio judėjimo dalyviui Gargždų bažnyčios vikarui Antanui Šešekevičiui SJ, atnaujintas interjeras, didysis altorius pervadintas Švč. Jėzaus Širdies altoriumi, 1999-2002 m. vykdyti kompleksiniai Mikoliškių bažnyčios, varpinės remonto ir šventoriaus tvarkymo darbai, restauruoti senieji šventoriaus kryžiai, koplytėlės.

Nuo 1911 m. Mikoliškių bažnyčia buvo Gargždų parapijos filija. 1926 m. įkurta parapija priklausė Rietavo dekanatui. Po Antrojo pasaulinio karo Mikoliškių bažnyčia vėl tapo Gargždų parapijos filija, nuolatinio kunigo neturėjo. Aptarnavo Gargždų klebonas.

Šiuo metu priklauso Palangos dekanatui. Parapija yra veikianti, turi ~530 tikinčiųjų, veikia bažnytinis choras, nuolatinio kunigo nėra, šiuo metu aptarnauja Gargždų parapijos kunigai.

Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčios pastatų kompleksas 2005 m. paskelbtas valstybės saugoma kultūros vertybe.

Virtuali Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčios interjero panorama.

 

Jolanta Klietkutė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Lietuvių enciklopedijos leidykla, Vilnius: Mintis, 1991, t. 4, p. 339.
  2. MISIUS, Kazys; ir ŠINKŪNAS, Romualdas. Lietuvos katalikų bažnyčios. Vilnius, 1993, p. 377.
  3. Palangos dekanatas. Iš Telšių vyskupija [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. vasario 4 d.].  Telšiai: Telšių vyskupija, Katalikų interneto tarnyba, 2010. Prieiga per internetą: <http://telsiuvyskupija.lt/?id=56>.
  4. PAULAUSKAS, Jonas. Telšių vyskupija, Palangos dekanatas. Mikoliškių šv Juozapo bažnyčia [rankraštis]. Mikoliškiai, [b. m.]. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešosios bibliotekos bibliografijos-informacijos sektoriaus kraštotyros fondas, lap. 1.
  5. Šv. Juozapo bažnyčia. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus] [žiūrėta 2011 m. gruodžio 1 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=30570&lang=lt>.
  6. ŠUKEVIČIUS, Kostas Rimantas. Mikoliškių Šv. Juozapo bažnyčia [interaktyvus]. Iš Lietuva panoramose. [Vilnius]: Panoramas.lt; UAB „Modernių elektroninių technologijų komunikacijos”, 2006 [žiūrėta 2012 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://panoramas.lt/m_katalog.php?p_id=1970&lg=2>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai