Temos

Atnaujinta 2018-11-12

Kretingos bažnyčios titulinis paveikslas „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“

Titulinis bažnyčios paveikslas „Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai“ yra už centrinio altoriaus, pakabintas ant apsidės sienos virš vienuolių stalių. Seniau iš bažnyčios jis buvo gerai matomas pro arką, kurioje tik 1908–1912 m. grafas Aleksandras Tiškevičius pastatė skulptūrinę Nukryžiavimo grupę. Paveikslo aukštis 3,32 m, plotis 2,16 m, kabo 3 m aukštyje. Tai nežinomo autoriaus darbas, galbūt vietinio meistro ar kieno nors iš pačių vienuolių. Paveikslas tapytas aliejiniais dažais ant 6 sujungtų skardos gabalų. Tai vienas didžiausių ant skardos tapytų paveikslų Lietuvoje.

Titulinis bažnyčios paveikslas įrėmintas puošniuose mediniuose arkos formos rėmuose, papuoštuose dviem kolonomis, trijų barokinių vazų kompozicija viršuje, šešių žvakidžių laikikliais apačioje bei šventųjų apaštalų skulptūromis: kairėje – šv. Petro, dešinėje – šv. Pauliaus. Titulinio paveikslo rėmas pagamintas iš pušies, jį puošiantys drožiniai – iš liepos, dažytas, kaip ir centrinis altorius, imituojant marmurą. Rėmas buvo pagamintas XVII a. kartu su pagrindiniu bažnyčios altoriumi, o pats paveikslas – daug jaunesnis, tapytas 1878 m. Titulinis bažnyčios paveikslas minimas 1828 m. vizitacijos aktuose, vadinasi, seniau šioje vietoje kabėjo kitas paveikslas.

Prie titulinio bažnyčios paveikslo pranciškonai anksčiau melsdavosi Liturgines valandas, čia stovėjo vienuolių choro stalės, kurios dabar perkeltos į Kankinių koplyčią.

Paveiksle dominuoja dvi figūros: pirmame plane sėdinti Mergelė Marija ir kairėje paveikslo pusėje, viršutinėje dalyje, stovintis angelas. Prie raudona staltiese užkloto stalo sėdinti Marija kairėje rankoje laiko atverstą knygą, per kilstelėtą dešinę ranką permestas mėlyno apsiausto kraštas laisvai krinta ir dengia figūros kojas, Mergelė vilki raudona suknele. Marijos galva pasukta į kairę paveikslo pusę, akys nukreiptos į debesimis žengiantį angelą, jo žingsnio kryptis sutampa su kompozicijos diagonale, kairė ranka pakelta į viršų, dešinėje laiko nekaltybės simbolį – leliją. Angelas vilki pilkšvai baltos spalvos kojas uždengiantį apdarą, per kairį petį permestas žalios spalvos apsiaustas dengia kairės rankos petį, juosmenį ir dalį kojų. Paveikslo viršutinėje dalyje dviejų angeliukų figūros – vienas virš angelo, kitas – virš Mergelės Marijos, taip pat viršuje, dešinėje pusėje, matoma pusė žalia suknele vilkinčios moters figūros, centre neryškiomis, pilkai rudomis spalvomis nutapyta Dievo Tėvo galva, žemiau jos pavaizduota Šventoji Dvasia paukščio, skrydyje išskleistais sparnais, pavidalu. Paveikslo fonas apatinėje dalyje rudas, rudai pilkas, viršutinėje dalyje – žalias, pilkas. Paveikslas aptaisų neturėjo.

2009 m. bažnyčios titulinį paveikslą ir jo rėmus restauravo Stanislovo Stanionio restauravimo ateljė iš Vilniaus. Barokinio paveikslo rėmo detalės buvo labai sutrūnijusios, sukapotos kinivarpų, pažeistos drėgmės. Restauratoriai atkūrė autentišką marmuro raštą, rėmą puošiančias skulptūras, vazas, žvakides. Rėmo atkūrimą finansavo Angelija ir Petras Šatkai su dukterimis Vilija ir Egle.

Šį paveikslą, taip pat už altoriaus esančius šv. Antano ir šv. Pranciškaus paveikslus bei Kenčiančio Kristaus skulptūrą galima apžiūrėti apėjus aplink centrinį bažnyčios altorių.

Paveikslas „Marijos apreiškimas“ įrašytas į Kultūros paveldo registrą, unikalus objekto kodas 20193.

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Paveikslas „Marijos apreiškimas“. Byla Nr. Dv-3677. Kretingos rajono savivaldybės Paminklotvarkos archyvas, 1986.
  2. Paveikslas „Marijos apreiškimas“. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/298be445-9109-4d64-9e1a-5b112b937639>.
  3. STONKUVIENĖ, Laima. Pagrindinis bažnyčios paveikslas atgimsta naujam gyvenimui. Švyturys, 2009, rugsėjo 2, p. 7, 12.
  4. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Balto marmuro altorių iškalė Indijoje. Pajūrio naujienos, 2009, gruodžio 1, p. 1–2.
  5. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Restauruos unikalų paveikslą. Pajūrio naujienos, 2009, rugpjūčio 21, p. 1, 3.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai