Temos

Atnaujinta 2018-12-04

Kretingos r. Darbėnų gimnazija

Vizija. Gimnazija su pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programomis.

Misija:

 • ugdymo įstaiga, kuri, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, teikia išsilavinimą pagal Ikimokyklinio, Priešmokyklinio, Pradinio, Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programas ir tenkina specialiuosius ugdymo (-si) poreikius;
 • bendradarbiaudama su tėvais, ugdo savarankišką, savo gyvenimą kurti gebančią asmenybę;
 • teikia šiuolaikinį mokslo ir kultūros lygį atitinkančias žinias ir vertybes;
 • skatina mokinių lygybę ir solidarumą su žmonėmis, turinčiais skirtingus gebėjimus ir pažiūras, socialines galimybes, moko atjautos kitiems;
 • plėtoja demokratines, dorovines ir humanistines idėjas.

Darbėnų gimnazijos istorija siejama su grafo Juozapo Tiškevičiaus valdymo laikotarpiu. 1865 m. Darbėnuose atidaryta parapinė mokykla. Nuo 1920 m. bažnyčios špitolės pastate pradėjo veikti keturių skyrių pradinė mokykla.

Apie 1926 m. mokykla dėl patalpų stokos persikėlė į Darbėnų dvaro patalpas. Vėliau mokykla įsikūrė keliuose pastatuose: špitolės pastate „Raudonoji mokykla“, dvaro pastate ir buvusios klebonijos pastate.

1945 m. rugsėjo 1 d. Darbėnų pradinė mokykla perorganizuota į progimnaziją. 1949–1950 m. veikė septynmetė mokykla. 1950 m. atidaryta vidurinė mokykla, kurią lankė 478 mokiniai. 1954 m. išleido pirmąją abiturientų laidą. 1964 m. įsimintini mokyklos istorijos puslapiai – Darbėnų vidurinė mokykla perėjo į naujas patalpas – erdvų, triaukštį pastatą. 1965 m. mokyklai suteikiamas Jono Šimkaus vardas. 1978 m. pastatytas mokyklos priestatas.

2002 m. vyko mokyklos pastato dalinė renovacija. 2004 m. prijungti Kumpikų, Lazdininkų, Šukės pradinio ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo skyriai. 2007 m. uždarytas Lazdininkų pradinio ugdymo skyrius. 2008 m. uždaryti Kumpikų ir Šukės pradinio ugdymo skyriai. 2009 m. prijungtas Laukžemės pagrindinio ugdymo skyrius.

Nuo 2010 m. rugsėjo 1-osios Darbėnų vidurinė mokykla tapo gimnazija. Gimnazijos statusą mokyklai suteikė Švietimo ir mokslo ministerijos Akreditacijos komisija, akreditavusi Darbėnų vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programą, bei švietimo ir mokslo ministras G. Steponavičius, kuris, vadovaudamasis komisijos išvada, pasirašė mokyklai naują statusą suteikiantį įsakymą. Tais paciais metais pradėta gimnazijos pastato renovacija bei uždarytas Laukžemės pagrindinio ugdymo skyrius. 2013 m. prijungtas Kretingos r. Piliakalnio k. pagrindinio ugdymo skyrius.

Gimnazijos vadovai: Mykolas Rauchas (1925–1939 m.), Simeonas Narkus (1945–1946 m.), Juozas Kazlauskas (1946–1947 m.), Jonas Česnauskas (1947–1948 m. ir 1959–1960 m.), Leontijus Kiliesa (1960–1961 m.), Algirdas Kecorius (1961–1962 m.), Ignas Viržintas (1962–1963 m.), Vytautas Mizeras (1963–1964 m. ir 1970–1971 m.), Bronius Mažonis (1971–1972 m. ir 1986–1967 m.), Kazys Anužis (1987–2009 m.), Sonata Litvinienė (nuo 2009 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. Kretingos rajono Darbėnų vidurinė mokykla [interaktyvus]. [Darbėnai]: Kretingos rajono Darbėnų vidurinė mokykla, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.darbenai.kretinga.lm.lt/>.
 2. Išsikovojo gimnazijos statusą. „P. n.“ informacija. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 29, p. 7.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai