Temos

Atnaujinta 2018-12-11

Genčų k. senosios kapinės (Markapiai)

Genčų k. senosios kapinės, vad. Markapiais, yra Kretingos r. sav. teritorijoje, Genčų k., 0,5 km į v. nuo kelio Kurmaičiai–Genčai, 0,35 km į šiaurės vakarus nuo Genčų fermų pastatų, Genčų vandens saugyklos saloje, kalvos viršūnėje.

Kapinės ovalo formos, pailgos vakarų–rytų kryptimi, 30 m. ilgio ir 15 m pločio, teritorija apima 0,05 ha.

Datuojamos XVI–XIX a. Istorinę vertę turinčiose kapinaitėse palaidoti Genčų k. gyventojai.

Kapinės buvusios apjuostos tvora, krauta iš didelių lauko akmenų. Jose nuo seno stovėjo ąžuoliniai kryžiai. Šalia jų 1934 m. Genčų k. gyventojas Jonas Kontrimas pastatė tašytų akmenų mūro koplytėlę su Švč. Mergelės Marijos ir dviejų angelų skulptūromis.

1956 m. kapines žvalgė ir aprašė bei jų schematinį situacijos planą sudarė kraštotyrininkas, Lietuvos teatro draugijos fotoatelje retušuotojas Vladas Šaulys. 1982 m. jas žvalgė Lietuvos kultūros ministerijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologinė ekspedicija, 1985 m. kalvos dalį tyrinėjo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto archeologinė ekspedicija, vėliau kapinės žvalgė ir aprašė Kretingos muziejaus darbuotojas J. Kanarskas.

1988 m. užtvenkus Akmenos upę, kapinių pakraščiai bei tvoros liekanos buvo apsemti vandens. Iš vandens kyšo tik pati kalvos, kurioje įrengtos kapinės, viršūnė su koplytėle ir kryžiais.

Lina Buikienė, 2010

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Genčų kaimas: [mašinraštis]. Kretinga, [1993]. Kretingos muziejaus archyvas, 23 lap.
  2. KANARSKAS, Julius. Senosios kapinės. Iš Kretingos Pranciškonai [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m] [žiūrėta 2010 m. liepos 8 d.]. Prieiga per internetą <http://www.kretingospranciskonai.lt/index.php?Itemid=71&catid=33:sakralinis-kultros-paveldas&id=115:senosios-kapins&option=com_content&view=article>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai