Temos

Atnaujinta 2020-08-24

Kretingos parapijos senosiose kapinėse yra Lietuvos karių kapas, kuriame palaidoti Lietuvos kariai savanoriai: Kretingos miesto ir apskrities karo komendantūros viršila Petras Vilunis iš Alsėdžių vlsč., eidamas tarnybines pareigas žuvęs 1921-11-13 (kryžiuje nurodyta kita žūties diena); 2-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo pulko eiliniai Jonas Čičinskas iš Obelių vlsč., žuvęs 1919-12-30 (žuvimo aplinkybės nežinomos), Jonas Povilonis (Pavilonis) iš Debeikių vlsč., žuvęs 1920-01-04 (žuvimo aplinkybės nežinomos, kryžiuje nurodyta kita žūties diena).

1930 m. kapavietė buvo sutvarkyta ir joje pastatyti trys betoniniai kryžiai su memorialiniais įrašais: „A.†A. / KRETINGOS… VIRŠILA / PETRAS VILUNIS / +19…-XI-7“, „A.†A. / … / JONAS ČIČINSKAS / …“, „A.†A. / 2 P. P. EILINIS / J. PAVILIONIS / +1920. I. 7.“

2008 m. Lietuvos karių kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 31701).

2013 m. kapavietė atnaujinta ir kryžiai restauruoti Kretingos rajono savivaldybės lėšomis. 2017 m. Kretingos muziejaus direktorės Vidos Kanapkienės rūpesčiu, pagal rajono savivaldybės remiamą projektą, prie kapo pastatytas granitinis atminimo ženklas su užrašu „Kovotojas už Lietuvos laisvę“ (atminimo ženklo projekto autorius – architektas Edmundas Giedrimas, akmens meistras – Juozas Žilinskis).

Jolanta Klietkutė, 2019

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. 1919–1940. Sud. Eugenijus Ivaškevičius. Vilnius, 2003, p. 76, p. 76.
  2. Lietuvos karių kapas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2019 m. lapkričio 6 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/4B498B11-3B9E-45C5-9147-4D229B417A1C>.
  3. RUSECKAS, Petras. Savanorių žygiai: Nepriklausomybės karų atsiminimai. Vilnius, 1991, t. 1, p. 324, 343.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai