Temos

Atnaujinta 2018-10-03

Darataičių kaimas

Darataičių kaime 1846 m. gyveno 4 šeimos. 1923 m. buvo 6 ūkiai ir 35 gyv.

Darataičiuose yra išlikusios I-osios ir II-osios senosios kapinės, kurios veikė XVI–XIX a.

Iš kaimo yra kilęs Vytautas Moncevičius (g. 1950 m. balandžio 2 d.) – architektas, dailininkas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

2001 m. gyv. surašymo metu Darataičiuose gyveno 5 žmonės.

Asta Kupšytė, 2011

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Darbėnų apylinkės kaimai. Švyturys, 1992, rugpjūčio 26, p. 3.
  2. Kretingos rajono savivaldybės gyventojai kaimo gyvenamosiose vietovėse ir jų instituciniai požymiai. Iš Klaipėdos apskrities kaimo gyvenamosios vietovės ir jų gyventojai [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas, 2003 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 17 d.], p. 40–41. Prieiga per internetą: <http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Klaipedos_apskritis.pdf>. ISBN 9986-589-88-6.
  3. Moncevičius Vytautas. Iš Virtuali Klaipėdos krašto dailės galerija [interaktyvus]. Klaipėda: Klaipėdos miesto savivaldybės viešoji biblioteka, 2001 [žiūrėta 2011 m. lapkričio 18 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.biblioteka.lt/galerija/lt/daile/tapyba/217-vytautas-monceviius>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai