Temos

Atnaujinta 2022-08-30

Kirkšių kaimas (išnykęs kaimas)

Kirkšių kaimas – šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės, Imbarės seniūnijos teritorijos dalyje, 10 km į rytus nuo Grūšlaukės ir 3 km į šiaurės vakarus nuo Salantų, prie kelio Leliūnai–JuodupėnaiErlėnai.

Senieji žemėlapiai ir Salantų bažnyčios metrikų knygos leidžia teigti, kad kaimas atsirado XVIII a. Jis susiformavo Juodupėnų kaimo pietinėje dalyje, naujakuriams pradėjus įdirbti plėšininę ganyklų žemę, plytėjusią paribyje su Pesčių kaimo ir dvaro bendrosiomis ganyklomis. Pirmąkart Kirkšiai paminėti 1750 m. Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vizitacijos akte.

Iš pradžių tai buvo Juodupėnų kaimo užusienis, vėliau tapęs savarankišku kaimu. Manoma, kad gyvenvietės pavadinimas kilo iš pirmojo naujakurio asmenvardžio „Kirkšys (Kirkšė)“ daugiskaitos formos.

1750 m. nausėdijoje jau stovėjo 4 žemdirbių sodybos, kurių kiekis, kaip liudija vėlesni vizitacijos aktai ir parapijiečių sąrašai, iki pat baudžiavos panaikinimo nepakito. Jose 1821 m. gyveno 47, 1843 m. – 38, o 1845 m. – 49 katalikai: 25 vyrai ir 24 moterys.

Pagal XIX a. kartografinę medžiagą, Kirkšių kaimo ribos tuo metu pasislinko dar labiau į pietus, į gretimo Pesčių kaimo ir dvaro ganyklų žemę, kurioje 1861–1872 m. žemėlapiuose žymimas vieno kiemo Kirkšių užusienis, įsikūręs netoli Salantų–Grūšlaukės kelio.

Iki baudžiavos panaikinimo ariamą žemę ir pievas Kirkšių žemdirbiai nuomojosi iš Grūšlaukės dvaro savininkų ir nustatytomis dienomis ėjo lažą šio dvaro Pesčių palivarke. Pobaudžiavinės reformos metu jie buvo paleisti iš baudžiavos, išsipirko iš grafo Juozapo Tiškevičiaus žemę ir buvo priskirti savivaldą gavusiam valstiečių luomui. Nuo 1861 m. kaimas priklausė Grūšlaukės, o nuo 1880 m. – Salantų valsčiui.

Valstiečius išlaisvinus iš baudžiavos, XIX a. antroje pusėje–XX a. pradžioje ūkių kaime padaugėjo. 1866 m. jame buvo 6 katalikų kiemai, kuriuose gyveno 46 valstiečiai, 1915 m. stovėjo 7 sodybos, o per 1923 m. Lietuvos apgyvendintų vietų surašymą suskaičiuoti 7 ūkiai ir 44 gyventojai.

Šiaurėje kaimas ribojosi su Juodupėnais, rytuose – su Alku, pietryčiuose – su Žudgaliu, pietuose – su Barkeliais, pietvakariuose – su Pesčiais (nuo 1927 m. – Leliūnais), o vakaruose – su Urbaičiais.

Lietuvos žemės reformos metu XX a. 3–4 dešimtmečiais visa ariama ir bendro naudojimo žemė buvo išskirstyta į vienkieminius ūkius.

Po Antrojo pasaulinio karo Kirkšiuose gyveno Kubilienės, Petrauskų, Puškorių, Razmų, Stepono ir Juozo Venckų šeimos.

Sovietų valdžiai 1949 m. pradėjus kolektyvizaciją, ūkininkai buvo priversti savo žemę, dalį žemės ūkio padargų ir naminių gyvulių perduoti kolūkiui, o jų šeimos nariai priverstinai tapo kolūkiečiais. Iš pradžių kaimas priklausė Juodupėnuose įsikūrusiam Kirovo kolūkiui, o vėliau – Alkos kolūkiui, kurio administracinis-ūkinis centras veikė Erlėnuose.

1959 m. kaime tebegyveno 61 žmogus. Įsibėgėjus sovietinei melioracijai, kaimą buvo nuspręsta nugriauti ir visą jo teritoriją paversti dirbamais kolūkio laukais. 1970 m. gyventojų surašymo duomenimis, Kirkšiuose gyveno 34, 1979 m. – 24 žmonės, o nuo 1989 iki 2011 m. gyventojų kaime nebebuvo.

Kirkšiai pagal teritorijos dydį yra 28-tas Imbarės seniūnijos kaimas. Jam priklauso 116,69 ha žemės, kurią supa Juodupėnų, Alkos, Žudgalio, Bargalio ir Leliūnų kaimai. Jis priklauso tiems sovietmečio melioracijos ir kolektyvizacijos sunaikintiems kaimams, kurių išliko tik pavadinimas ir dirbamais laukais paversta žemė be trobesių ir juose gyvenusių žemdirbių šeimų.

Senųjų Kirkšių ir Šiaurės vakarų Žemaitijos valstiečių etninę architektūrą reprezentuoja vienintelis išlikęs gyvenvietės pastatas – Juozo Venckaus sodybos klėtis, eksponuojama Rumšiškėse veikiančiame Lietuvos liaudies buities muziejuje.

Parengė Rita Vaitkienė, 2022

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Kirkšiai. Kaimas, kurį mena senas kelias ir dykra virtę laukai. Švyturys, 2019, rugsėjo 14, p. 5–6.
  2. Kirkšiai. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2021 rugpjūčio 19], [žiūrėta 2022 rugpjūčio 29]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/Kirk%C5%A1iai>.

 

 

 

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai