Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla

Vizija. Mokykla iniciatyvi, teikianti kokybišką pagrindinį išsilavinimą, atitinkanti prigimtines vaiko galias, suteikianti socialiai teisingas sąlygas mokytis, padedanti maksimaliai atsiskleisti asmenybės individualioms galioms bei gebėjimams, formuojanti mokinių vertybines nuostatas, užtikrinanti savo darbuotojų profesinį tobulėjimą, kurianti ugdymo turinio nuolatinio atnaujinimo sistemą, atitinkančią šiuolaikinės visuomenės darbo rinkos poreikius, atvira ir siekianti partnerystės ryšio su visuomene. Mokykla, tampanti mikrorajono bendruomenės švietimo centru.

Misija. Mokykla teikia mokiniams pagrindinį išsilavinimą. Sudaro optimalias sąlygas bendrojo lavinimo dalykų mokymuisi. Suteikia galimybę neformaliojo vaikų švietimo veikloje rinktis mėgiamą užsiėmimo sritį pagal polinkius ir interesus. Garantuoja mokinio saugumą mokykloje (fizinį, moralinį, psichinį). Tobulina mokykloje esančią demokratinę institucijos veiklą (mokytojų taryba, mokyklos bendruomenės taryba, mokinių taryba).

1610 m. Kretingoje buvo įkurta parapinė pradinė mokykla. XIX a. mokykla pertvarkyta į rusišką valdinę mokyklą, o 1915 m. – į lietuvišką pradžios mokyklą. 1925–1927 m. mokykla buvo įsikūrusi šalia bažnyčios. Joje tuo metu dirbo 3 mokytojai. 1927 m. mokykla sudegė, tačiau tėvų ir mokytojų pastangomis 1928 m. buvo atstayta ir vėl pradėjo savo veiklą. 1938 m. mokykla persikėlė į naujas patalpas, į dabartinį pastatą Vilniaus g. Pokario metais Kretingos pradinė mokykla buvo didžiausia Lietuvoje.

1971 m. mokykla reorganizuota į Kretingos 2-ąją aštuonmetę mokyklą, o 1976 m. – į Kretingos 2-ąją vidurinę mokyklą. 1979 m. išleista pirmoji abiturientų laida.

1995 m. lapkričio 16 d. Kretingos mero potvarkiu Nr. 369 Kretingos 2-oji vidurinė mokykla pavadinta garsaus miškininko Marijono Daujoto vardu. Be tradicinių žinių moksleiviai taip pat įgyja ekonomikos, buhalterijos, rinkodaros, vadybos ir apskaitos pagrindų.

2009 m. mokyklai priskirtas Kretingos r. Rūdaičių k. pradinio ugdymo skyrius, kuris 2014 m. įgavo savarankišką Kretingos r. Rūdaičių mokyklos statusą, ir 2010 m. – Klibių k. pradinio ugdymo skyrius, kuris 2012 m. panaikintas.

2012 m. Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla reorganizuota į pagrindinę (I–X kl.)

1995 m. Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla pasirinkusi ekonominę (verslumo ugdymas), ekologinę (einama Marijono Daujoto pramintais takais) ir estetinę (buities estetikos pagrindai) veiklos kryptis, jas tęsia ir mokyklą 2012 m.  reorganizavus į pagrindinę.

Mokykla teikia formalųjį ir neformalųjį ugdymą.

Vadovai: Stasys Juodikis (nuo 1938 m.), vėliau – Juozas Kazlauskas, Petras Kaupas, Algirdas Kecorius (1976–1992 m.), Gerardas Trumpis (1992–2011 m.), Julius Gindulis (nuo 2011 m.).

Birutė Naujokaitienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

 1. GEDVILAITĖ, Rasa. Marijono Daujoto vidurinėje mokykloje – naujas direktorius. Švyturys, 2011, spalio 29 d., p. 4.
 2. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla: 2013–2014 m. m. [interaktyvus]. Iš Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 22 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.daujotomokykla.lt/uploads/bylos/STENDAS_2013-2014.pdf>.
 3. Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla [interaktyvus]. Kretinga: Kretingos Marijono Daujoto vidurinė mokykla, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 30 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.daujotomokykla.lt/>.
 4. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Švietimo skyrius, švietimo įstaigos, Visos švietimo įstaigos. Kretinga, [žiūrėta 2014 m. rugsėjo 3 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/viewpage.php?page_id=143>.
 5. KUKLYS, Algis. Jubiliejinis interviu su Gerardu Trumpiu. Švyturys, 1998, gruodžio 2 d., p. 2.
 6. MENDEIKA, Aistas. Kartenos mokykla – kol kas vidurinė. Švyturys, 2012, rugsėjo 1 d., p. 3–6.
 7. PUIŠIENĖ, Audronė. Nors ir dešimt kartų jaunesnė už Lietuvos mokyklą, M. Daujoto vidurinė mokykla turi įdomią ir pamokančią istoriją. Pajūrio naujienos, 1998, gruodžio 1, p. 2.
 8. PUIŠIENĖ, Audronė. M. Daujoto vidurinė mokykla – ugdymo įstaiga, kurioje suteikiama ir ekonomikos žinių. Pajūrio naujienos, 1998, birželio 16, p. 6.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai