Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Darbėnų mstl. koplytstulpis tremtiniams atminti

1989 m. Darbėnų mstl. centre, Turgaus g., šalia paminklo P. Perkumui pastatytas medinis Antano Bieliausko sukurtas koplytstulpis, skirtas 1941, 1944–1951 m. Darbėnų apylinkės tremtinių atminimui.

Stogelis apkaltas skarda, viršūnėje – metalinis kryžius su saulės simboliu. Po stogeliu išdrožtos dvi medinės skulptūros: rūpintojėlis ir moteris su širdimi, perverta dviem durklais. Ant koplytstulpio išpjautas užrašas „Jų kančia – tautos skausmas / 1941–1953 / Tremtiniams / 1989 m.“

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Darbėnų miestelis. Turgaus g. Iš genocid.lt [interaktyvus] [b. v.] Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [b. d.] [žiūrėta 2014 m. gegužės 29 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Paminklai/Kretinga_paminklai.htm>.
  2. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 28. Prieiga per internetą: /pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai