Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Bažnyčios ir vienuolyno tvora su vartais

Bažnyčios ir vienuolyno tvora pastatyta XVII a. pr. iš grubiai skeltų ir tašytų lauko akmenų mūro su granito užpildais skiedinyje. Legenda pasakoja, kad šią tvorą mūrijo patys pranciškonai.

Šventoriaus tvora yra bažnyčios v. pusėje, ilgis 190 m, aukštis 2,1 m, formuoja šventoriaus erdvę bei Vilniaus g. išklotinę. Joje yra pagrindinio įėjimo vartai: tinkuoti kvadratinio plano stulpai su piramidiniais stogeliais ir mažesni varteliai į vienuolyno kiemą. Iki Antrojo pasaulinio karo centrinių vartų stulpus jungė trikampio formos mūrinis frontonas.

1980–1988 m. klebonas kun. Bronislovas Burneikis sutvarkė šventoriaus tvorą. Remonto metu buvo užmūrytas netoli bažnyčios centrinių durų tvoroje buvęs įėjimas į vienuolyno kiemą (šio įėjimo varteliai dabar puošia / saugo šonines parapijos namų duris). Buvusių vartelių vietoje įmūryta juodo granito atminimo lenta su ąžuolo lapais vainikuotu užrašu: „† 1986 Viešpaties metais Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejaus atminčiai perstatyta šventoriaus tvora Kretingos katalikų aukomis ir talkomis, klebono kun. Broniaus Burneikio ir meistro Antano Stonio rūpesčiu †“.

Vienuolyno tvora yra p. ir š. vienuolyno pusėje, ilgis 127 m, aukštis 1,7–2,5 m. Vienuolyno vartų ir abipus jų sukomponuotų vartelių yra tinkuoti monumentalūs stulpai su piramidiniais čerpių stogeliais. Kairysis stulpas 2015 m. papuoštas Pranciškonų ordino monograma. Vienuolyno tvoroje yra ir mažesni varteliai į sodą (dab. Pranciškonų gimnazijos stadionas). Tvora restauruota 1977 m.

Vienuolyno sodo tvora yra į p. pusę nuo vienuolyno vartų, ilgis 40 m, aukštis 2,1 m. Ši tvoros atkarpa buvo restauruota 1987 m.

Dar viena unikali, išlikusi nuo XVII a. pr., tačiau sparčiai nykstanti 38 m ilgio sodo tvoros atkarpa yra rytinėje pusėje už naujai statomos bibliotekos, statmenai tarp J. K. Chodkevičiaus ir J. Pabrėžos gatvių.

 

Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso tvora su vartais 2003 m. įrašyta į Kultūros paveldo registrą, 2008 m. paskelbta valstybės saugomu kultūros paminklu, unikalus objekto kodas 27497.

 

Jolanta Klietkutė, 2016

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių kompleksas. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/6dabf731-729d-47ad-8c81-0c24b9532ee2>.
  2. Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios statinių komplekso tvora su vartais. Iš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2016 m. gegužės 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/ABDA2616-44EE-4B2D-9BDA-3E0142F48048>.
  3. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. G386K Kretingos *bažnyčios, *vienuolyno ir *gimnazijos ansamblis. Kretingos rajono savivaldybės Paminklotvarkos archyvas, 2002.
  4. RUŠKYS, Petras. Kretingos vienuolynas. Tiesos kelias, 1928, Nr. 3, p. 126–127.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai