Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Profesinis ugdymas

Profesinio ugdymo pradžia Kretingoje ir Kretingos aukštesniosios žemės ūkio mokyklos įkūrimo data galima laikyti 1915 m. pab. – 1916 m. pr., kuomet į namų darbo ir mergaičių ūkio mokyklą priimtos mokytis pirmosios 40 mergaičių. Mokykla veikė iki 1917 m. pr. 1918–1931 m., atnaujinus veiklą, mokykla išgarsėjo visoje Žemaitijoje. 1942 m. pradėjus vadovauti Petrui Navickui, mokykla persikėlė į grafo Tiškevičiaus dvarą – nedidelį pastatą, vadinamą oficina, 1945 m. – į grafo Aleksandro Tiškevičiaus dvaro rūmus; 1949 m. vienmetė mokykla reorganizuota į dvimetę žemės ūkio mokyklą; 1953 m. – į vienmetę kolūkio buhalteriams ir sąskaitininkams rengti mokyklą; 1958 m. – į Žemės ūkio technikumą, o pastarasis 1975 m. – į Tarybinį ūkį-technikumą, kuriam 1997 m. suteiktas Aukštesniosios žemės ūkio mokyklos vardas. 2003 m. Kretingos aukštesnioji žemės ūkio mokykla buvo prijungta prie Klaipėdos verslo ir technologijų kolegijos, įsteigtas Verslo fakulteto Kretingos skyrius. 2009 m. Kretingos skyrius uždarytas, į Klaipėdą perkelti visų kursų ir specialybių studentai ir dėstytojai. Sprendimas uždaryti Kretingos skyrių buvo priimtas įgyvendinus Aukštojo mokslo reformą ir suorganizavus bendrąjį studentų priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

1991 m. susigrąžintuose Šv. Antano rūmuose pranciškonai įsteigė Kretingos katalikiškąją mergaičių kolegiją, kuri 1992 m. buvo pertvarkyta į Šv. Antano kolegiją, kad joje galėtų mokytis ir vaikinai. 1995 m. ji reorganizuota į institutą: 1995–2002 m. Kretingoje veikė Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto filialas – Šv. Antano religijos studijų institutas, kuris rengė Religijos studijų programos bakalaurus. Per savo gyvavimo laiką jis išleido 228 absolventus, gavusius bakalauro diplomą. Ženkliai sumažėjus pageidaujančiųjų studijuoti, nesusidarydavo studijų grupės, tad buvo nuspręsta Instituto studentus perkelti į Kauną, o Kretingos filialą likviduoti. 2005 m. Šv. Antano religijos studijų institutas uždarytas.

1997 m. duomenimis, Kretingos rajone veikė 1 žemės ūkio mokykla, 1 aukštesnioji žemės ūkio mokykla, 1 aukštoji mokykla.

2013 m. veikė viena profesinio rengimo mokykla Kretingos rajone – VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla.

Birutė Naujokaitienė; Erika Kazlauskienė; ir Jurgita Bružienė, 2013

 1. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos mokykla. Švyturys, 1990, rugsėjo 1, 5, p. 3, 4.
 2. ALEKSANDRAVIČIUS, Juozas. Kretingos pranciškonų gimnazija švenčia septyniasdešimtmetį.Švyturys, 2002, spalio 2, p. 5.
 3. ČIURINSKAITĖ, Elvyra. Negražinant ir nenutylint. Moksleivis, 1988, Nr. 11.
 4. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų skaičius Kretingos rajono švietimo įstaigose. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla: Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/ikimokyklinis/statistika.pdf>.
 5. Išsikovojo gimnazijos statusą. Pajūrio naujienos, 2010, birželio 29.
 6. JOMANTAITĖ, Diana. Budrių pradinė mokykla šimtemečio nebesulauks [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 birželio 10 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2560>.
 7. KAČERAUSKIENĖ, Aldona. Kretingos katalikiškoji vidurinė mokykla. XXI amžius, 1994, spalio 12.
 8. KANARSKAS, Julius. Ateik susipažinti su Kretingos mokyklų praeitimi. Švyturys, 1997, balandžio 26, p. 3, 5.
 9. KANARSKAS, Julius. Iš Kretingos praeities. Klaipėda, 2000, gruodžio 16, p. 8.
 10. KANARSKAS, Julius. Kretinga – pranciškonų provincijos centras [interaktyvus]. Iš Lietuvos pranciškonų paveldas. Kretinga: Kretingos Pranciškonai, [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://pranciskonupaveldas.lt/kretinga/index.php?option=com_content&view=article&id=48:kretinga-prancikon-provincijos-centras&catid=34:istorijav&Itemid=71>.
 11. KANARSKAS, Julius. Kretingos vaikų darželiui – 100 metų. Švyturys, 1998, spalio 10, p. 5.
 12. KANARSKAS, Julius. Muziejuje – Kretingos mokyklos istorija. Pajūrio naujienos, 1997, balandžio 11, p. 5.
 13. KAREČKAITĖ, Aldona. Kolegijos darbas įvertintas teigiamai. Pajūrio naujienos, 2007, kovo 6, p. 3.
 14. KAREČKAITĖ, Aldona. Salantų specialioji internatinė mokykla paminėjo 30-ties metų jubiliejų. Pajūrio naujienos, 2003, spalio 14, p. 3.
 15. Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 13 d.]. Prieiga per internetą:  <http://www.kjpg.lt/index.php?page=apie-gimnazija>.
 16. Kretingos pranciškonų gimnazija [interaktyvus]. Iš Vikipedija: laisvoji enciklopedija. [b. v.]: [b. l.],  [b. m.]. Atnaujinta 2010 m. spalio 2 d. [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://lt.wikipedia.org/wiki/Kretingos_pranci%C5%A1kon%C5%B3_gimnazija>.
 17. Kretingos rajonas. Iš Pažintis su Lietuva: švietimas, mokslas, naujos technologijos. Kaunas: Kraštotvarka, 1997, 217 p.
 18. Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2012 metų veiklos ataskaitos santrauka. Pajūrio naujienos, 2013, balandžio 13, p. 7.
 19. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius [interaktyvus]. Iš Statistika 2006–2013 [žiūrėta 2013 m. lapkritis 19 d.]. Prieiga per internetą:< http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/news.php>.
 20. Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus nuostatai (2010 m. kovo 17 d.). Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/Rastai/skyriaus_nuostatai2010.pdf>.
 21. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius [interaktyvus]. [Lendimai] Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos Piliakalnio ugdymo skyrius, 2013 [žiūrėta 2013 m. lapkričio 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.piliakalnis.kretinga.lm.lt/?t=2&idpp=14&id=15>.
 22. Kretingos rajono savivaldybės 2009 metų švietimo stebėsenos rodikliai. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Švietimo skyriaus veikla [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/stebesena/stebesena2009.pdf>.
 23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Salantų specialiosios mokyklos likvidavimo“. Iš LITLEX [interaktyvi duomenų bazė]. [b. v.]: Teisinės informacijos centras, 1996–2010 [žiūrėta 2010 m. liepos 7 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.litlex.lt/scripts/sarasas2.dll?Tekstas=1&Id=138523>.
 24. MENDEIKA, Aistas. Kartenos mokykla – kol kas vidurinė. Švyturys, 2012, rugsėjo 1, p. 3–6.
 25. Pasikeitimai Katalikų teologijos fakultete. Iš Universitas Vytauti Magni: VDU [interaktyvus]. 2005, Nr. 7 (99) [žiūrėta 2010 m. birželio 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/VDU_laikrastis/2005-07_small.pdf>.
 26. Pranciškonų gimnazija: įkūrimas [interaktyvu]. Iš Pranciškonų gimnazija. Kretinga: [b. l], [b. m.] [žiūrėta 2010 m. spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://kpg.lt/istorija/ikurimas>.
 27. PUIŠIENĖ, Audronė. Prieš 100 metų kumečių vaikai nežinojo, kokio istorinio įvykio liudininkai besą. Pajūrio naujienos, 1998, lapkričio 24, p. 3.
 28. Statistinė informacija apie rajono bendrojo lavinimo mokyklas 2009–2010 m. m. Iš Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius: Statistika [interaktyvus]. [Kretinga]: Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, 2010 [žiūrėta 2010 m. birželio 21 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.svietimas.kretinga.lm.lt/statistika/2009-2010/Titulinis2009-2010.xls>.
 29. SIMAITYTĖ, Dovilė. Nuo rudens kolegijos patalpos liks tuščios. Pajūrio naujienos, 2009, rugpjūčio 28, p. 1, 3.
 30. ŠEŠKEVIČIENĖ, Irena. Vienur – spynos, kitur – garsus vardas. Pajūrio naujienos, 2013, rugsėjo 3, p. 4.
 31. Švietimas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono 2007–2013 metų plėtros planas. Kretinga, 2007 [žiūrėta 2010 m. birželio 28 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretinga.lt/files/file/pletra_2007_2013/2007_1_3_SVIETIMAS_UGDYMO%20ISTAIGOS.doc>.
 32. Vaikų darželiui Lietuvoje – 150: Lietuviškam vaikų darželiui – 100 [brošiūra]. Kretinga, 1998.
 33. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Mokyklų tinklo pertvarkos dalgiu – per kaimo šaknis [interaktyvus]. Iš Pajūrio naujienos, 2008 kovo 21 d. [žiūrėta 2013 m. lapkričio 19 d.]. Prieiga per internetą:<http://www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=2303>.
 34. VITKAUSKIENĖ, Vitalija. Po tuo pačiu stogu, tik kitu pavadinimu. Pajūrio naujienos, 2009, kovo 3, p. 4.
 35. Zajančkauskas Vincas [interaktyvus]. Iš Kretingos rajono savivaldybės Motiejaus Valančiaus viešoji biblioteka. Kretinga: Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 2007. Atnaujinta 2010 m. rugsėjo 8 d. [žiūrėta 2010 spalio 26 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/lt/pages/view/?id=587>.
 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
 • Kodas 190287259.
 • Duomenys kaupiami ir saugomi
 • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai