Temos

Atnaujinta 2020-01-11

Paminklas Darbėnų valsčiaus NKVD-MVD-MGB poskyrio pastate nužudytiems gyventojams atminti

Darbėnų mstl., Turgaus a. 4, priešais bažnyčią stovi buvusi NKGB būstinė, šalia kurios esančioje pievelėje 1992 m. pastatytas paminklas pokario aukoms atminti. Projekto autorė dailininkė Rita Gorodockienė. Paminklą sudaro trys akmens mūro ir betono postamentai, išdėstyti ratu. Postamentų viršutinėse nuožulniose plokštumose pritvirtinta po metalinę lentą su užrašais:

„Šiame name 1944–1950 m. buvo KGB ir milicijos būstinė. Čia buvo ruošiamos baudžiamosios akcijos, pasmerkiami žmonės tremčiai ir žūčiai“. „Kas daro neteisybę, // Susilauks bausmės // už savo neteisumą // ir nebus žiūrima asmens. // Iš apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams Kol 3, 11–25“. „Čia buvo nukankinti ir žuvo: Juozapas Jonušas, Adomas Vaičekauskas, Adolfas Alminas, Aleksas Jonkus, // ir kankiniai, kurių vardų dar nežinome. // Mes lenkiame galvas // prieš jūsų kančias“.

1992–1993 m., kasant tranšėjas požeminėms komunikacijoms, kieme aptikti trijų žmonių palaikai, 1993 m. perlaidoti Darbėnų kapinėse.

2005 m. sklypas padalintas į dvi dalis: p.–r. gale esanti laidojimo vieta perduota Kretingos rajono savivaldybės administracijos Darbėnų seniūnijai, o MGB poskyrio pastatas ir šalia jo buvusi atminimo vieta tapo privačia valda. Todėl 2006 m. Kretingos rajono savivaldybės sprendimu atminimo vieta buvo iškeldinta iš privačios valdos ir perkelta į seniūnijai priklausantį laidojimo vietos sklypą, įrengta prie monumentalaus kryžiaus.

Jolanta Klietkutė, 2014

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Rezistentų kapų paieškas Darbėnų ligoninės kieme pabaigus. Švyturys, 1998, lapkričio 7, p. 3.
  2. Paminklai. Iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras [interaktyvus]. [Vilnius]: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2009 [žiūrėta 2014 m. vasario 17 d.]. Prieiga per internetą: <http://www.genocid.lt/Statiniai_Vietos/Pastatai/Kretinga_paminklai.htm>.
  3. PastatasIš Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. Vilnius: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, [b. d.] [žiūrėta 2014 m. vasario 14 d.]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=22435>.
  4. PAULIKIENĖ, Danutė. Dailės paveldas. Darbėnų apylinkės architektūriniai, archeologiniai ir gamtos paminklai. Darbėnai, 2007, p. 14–16. Prieiga per internetą: <http://www.kretvb.lt/media/public/dokumentai/pdf/krastotyra_darbenu_apylinkes_architekturiniai_archeoliginiai_gamtos_paminklai.pdf>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai