Temos

Atnaujinta 2023-08-17

Šaučikių II senosios kapinės

Šaučikių (Nerėpų) kaimo II senosios kapinės (saugotinas kultūros paveldo objektas) – neveikiančios kapinės šiaurės rytinėje Kretingos rajono savivaldybės dalyje, Šaučikių kaime (Imbarės seniūnija), 0,73 km į rytus nuo kelio Salantai–Skuodas, kairiajame Erlos upelio krante, Šaučikynės miško pietiniame pakraštyje.

Įrengtos XVIII a., vadinamos Senkapiais, Markapiais arba tiesiog – Kapeliais (žem. Kapalē). Jose iki XIX a. laidoti Nerėpų užusienio (už gatvinio kaimo bendro naudojimo žemėje įsikūrusių vienkieminių sodybų) ir Šaučikių kaimo gyventojai. Iki XX a. 2 dešimtmečio pabaigos jose kaimo gyventojai retsykiais be kunigo laidojo savižudžius, skenduolius, mirusius nekrikštytus kūdikius. Mirusiesiems atminti nuo seno buvo statomi ir atnaujinami keli monumentalūs kryžiai.

Yra duomenų, kad 1919–1920 m. čia palaidoti nuo šiltinės mirę apylinkės gyventojai, o kapinės tuo metu apkastos grioviu. Jose stovėjo medinis kryžius, kuris sunyko ir nuvirto XX a. 8 dešimtmetyje.

Šiaurinėje kapinių dalyje seniau tryško šaltinis, kuriam gyventojai priskyrė stebuklingą galią, naudojo jo vandenį žaizdoms nuplauti ir gydyti. Prie šaltinio jie pastatė medinę koplytėlę su Švč. Mergelės Marijos skulptūra, prie kurios rinkdavosi per Gegužines pamaldas šlovinti Švč. Marijos Dievo Motinos ir pagerbti mirusių protėvių. Numelioravus aplinkinius laukus, šaltinis išdžiūvo, o sovietmečiu neprižiūrimi senieji kryžiai ir koplytėlė sunyko.

Apleistąsias kapines žymi monumentalus kryžius, šaltinį ženklina akmenų grindinėlis, o koplytėlės vietoje belikęs tik palaidų akmenų pamatas.

Kapinės kaip kultūros paveldo objektas išaiškintos 2003 m. Vilniaus universiteto ir Kretingos muziejaus senovės žemdirbystės vietų archeologinių žvalgymų ekspedicijos (vadovas Algimantas Merkevičius) metu. 2004 m. kapines žvalgė Julius Kanarskas (Kretingos muziejus), kartografavo Renaldas Augustinavičius (Kultūros paveldo centras).

Parengė Rita Vaitkienė, 2022

LITERATŪRA IR ŠALTINIAI:

  1. KANARSKAS, Julius. Šaučikiai. Kaimas, kurio gyventojus išskyrė sovietmečio reformos. Pajūrio naujienos. 2021, kovo 26, priedas „Žemė ir ūkis“, p. 10–11.
  2. Šaučikiai (Kretinga). Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2022 m. balandžio 2 d.], [žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 18 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%8Dikiai_(Kretinga)>.
  3. Šaučikių II senosios kapinės. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2018 m. vasario 18 d. ], [žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 22 d]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%8Diki%C5%B3_II_senosios_kapin%C4%97s>.
  4. Šaučikių senovės žemdirbystės vieta. Iš Vikipedija. Laisvoji enciklopedija [interaktyvus]. [Atnaujinta 2018 m. vasario 18 d. ], [žiūrėta 2022 m. rugpjūčio 22 d.]. Prieiga per internetą: <https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0au%C4%8Diki%C5%B3_senov%C4%97s_%C5%BEemdirbyst%C4%97s_vieta>.
  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga.
  • Kodas 190287259.
  • Duomenys kaupiami ir saugomi
  • Juridinių asmenų registre
Dažniausiai užduodami klausimai